Stretnutia v literárnych kluboch, Levoča, 28. novembra 2022

Projekt Obce spisovateľov Slovenska „Stretnutia v literárnych kluboch“  za rok 2022 bol uzavretý akciou v Levoči dňa 28. novembra 2022. Bolo to stretnutie so záujemcami o esejistickú tvorbu, ktorú prezentoval editor a vydavateľ Miroslav Pollák. Zároveň predstavil najnovšiu knihu esejí zo svojej editorskej dielne pod názvom Dôstojnosť.  Ide o  knihu esejí popredných slovenských intelektuálov – spisovateľov, esejistov, historikov, sociológov, výskumníkov, vedcov, spolu päťdesiat päť osobností. Podujatie moderoval Peter Juščák.

 

 

 

 

Pozvánka do Levoče. 

V knižnici Jána Henkela budeme prezentovať zbierku 55. esejí slovenských autorv na tému
Dôstojnosť
Budeme hovoriť s editorom Mirom Pollákom o všetkom, čo sprevádza jeho úsilie vydávať esejistické zbierky slovenských autorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Irenou Brežnou o jazykoch, ich ľuďoch a o aktuálnych udalostiach

Čítanie a diskusia

KEDY: utorok 4. októbra 2022, 18.00

KDE: Rómerov dom, Zámočnícka 10, Bratislava

 

 

 

 

 

„Jazyky sú bytosti. Žijú medzi nami, flákajú sa alebo zvŕtajú, hrmocú, zadŕhajú sa, švitoria.

Jazyky živíme a šatíme, takže sú nasýtené alebo obnosené, podvyživené či elegantné.“

Napísala Irena Brežná v románe Nevďačná cudzin(k)a. 

 

Jazyky nie sú u nej len nástrojom, ale aj predmetom písania. Rovnaký dôraz na jazykové stvárnenie kladie v literatúre i publicistike. Rôzne jazyky dokážu rôzne veci. Pomáhajú približovať i získavať odstup. Vyvolávajú pocit domova i cudzoty. Reflektujú i empaticky upozorňujú. Akú úlohu zohrali pre autorku jazyky, ich ľudia a ako to súvisí aktuálnymi udalosťami sa dozvieme na stretnutí.

Moderuje Jana Cviková.

Pripravil ASPEKT

foto: Pribinov kríž II. triedy pre Irenu Brežnú.

 

 

 

 

 

 

2%

z Vašich daní 
dokáže v roku 2022 udržať časopis Romboid 
pre slovenskú čitateľskú verejnosť
 

Stačí vyplniť tlačivo 

pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html

s týmito údajmi 

Prijímateľ  2%:     Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,

Laurinská 780/2 

81508 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO 00178527

IBAN - SK02 8330 0000 0027 0120 6975 

a dodať svojmu zamestnávateľovi na potvrdenie, ktorý to odošle na daňový úrad

 

Romboid č. 1 je na pultoch. Vaše 2 percentá dane pomôžu vydať aj ďalšie čísla časopisu. Údaje: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 780/2,  81508 Bratislava, občianske združenie, IČO: 00178527, DIČ: 2020795645,

FIO banka, IBAN  SK02 8330 0000 0027 0120 6975 

Vo vydavateľstve Slovart vychádza kniha rozhovorov Jána Štrassera s Martinom Bútorom

„Knihu rozhovorov s Martinom Bútorom som chcel urobiť už pred niekoľkými rokmi. Veľmi som chcel a veľmi som váhal“, píše v úvode knihy Ján Štrasser. „Chcel som ju urobiť preto, lebo Martin je už vyše päťdesiat rokov významnou osobnosťou slovenskej politiky, vedy, kultúry, a spoločenského života vôbec. A váhal som preto, že takmer na všetky otázky, ktoré som mu chcel položiť, Martin za tie roky odpovedal v početných knižných publikáciách, v desiatkach štúdií a stovkách článkov, glos či fejtónov v rôznych novinách a časopisoch. A všetko to napísal kompetentne, analyticky, dobre vyargumentované a ešte aj výborným štýlom.

 

 

Videozáznamy z literárnych podujatí  Obce spisovateľov Slovenska 

Projekt - stretnutia v literárnych kluboch 2020 - 2021

 
 
 
Toňa Revajová
v Banskej Bystrici 
 
 

 

PROJEKT  2020

STRETNUTIA  V  LITERÁRNYCH  KLUBOCH

 

Obec spisovateľov Slovenska pripravila projekt Stretnutia v literárnych kluboch. V priebehu roka 2020 sa budú známi spisovatelia stretávať so svojimi čitateľmi, predovšetkým však s tými, ktorí sa sami pokúšajú o vlastnú literárnu tvorbu. Čitatelia, záujemcovia o literatúru, začínajúci i pokročili tvorcovia budú mať dobrú príležitosť vniknúť do procesov tvorby zavedených autorov. Podujatia sa uskutočnia na viacerých miestach Slovenska. Korónova pandémia nám síce ovplyvnila harmonogram ciest, napriek tomu projekt nám beží.

V auguste navštívime Levoču, Bardejov, Spišskú Belú a Kežmarok.  Na jeseň budeme pokračovať v ďalších mestách na Slovensku.

Podujatie podporil Fond na podporu umenia

 

 

www.facebook.com/obec.spisovatelov

Úspešná spisovateľka pre deti a mládež, 

Toňa Revajová,

 bude o svojich knihách, literárnych skúsenostiach a tvorivých postupoch rozprávať v pondelok 10. augusta o 14. hodine v Levoči. Stretnutie s autorkou bude v Knižnici Jána Henkela, na Námestí Majstra Pavla 58. Viac v pozvánke.

 

 

 

Spisovateľ Peter Karpinský medzi čitateľmi

 Peter Karpinský je mnohostranný slovenský spisovateľ, dramatik a jazykovedec. Jeho prvotina Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov naznačila, že na literárnu scénu vstúpil pozoruhodný autor. Získal za ňu ocenenie – Prémiu ceny Ivana Kraska. Píše knihy pre deti, odborné práce, recenzie, venuje sa aj dramatickej tvorbe.  Čitateľom, literárnym priaznivcom a záujemcom o literárnu tvorbu sa predstaví 12.augusta o 10. hodine v Okresnej knižnici

 Dávida Gutsela  v Bardejove

 

 

Predstavujeme spisovateľku Noru Baráthovú

Diskusia s autorkou sa uskutoční 13. augusta o 17. hodine 

v dennom centre v kaštieli v Strážkach

 

 

Spisovateľ Peter Juščák a jeho kežmarský príbeh 

Autor prichádza s románom ...a nezabudni na labute!, ktorý má svoje korene v Kežmarku, v čase na sklonku druhej svetovej vojny. Opisuje osud ženy známeho kežmarského majstra, ktorú spolu s inými občanmi deportovali do Sovietskeho zväzu. Skúsenosti spišských žien, ale aj žien z okolitých krajín v čase konca vojny boli často tragické. Odsun mužov i žien bez udania dôvodu hlboko poznačil deportovaných aj ich rodiny. Napriek ťažkým podmienkam v pracovných táboroch si práve ženy dokázali udržať dobré vzťahy, súdržnosť a priateľstvá. Práve preto autor o svojom románe hovorieva, že romám ...a nezabudni na labute! je príbeh o nádeji. Román bol preložený do viacerých jazykov. Stretnutie s autorom bude moderovať historička a prozaička Nora Baráthová.

Výzva na vydanie publikácií

 

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po minuloročnom pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií. Základnou podmienkou je populárne spracovaný obsah diela korešpondujúci s niektorou z vyhlásených tém. Diela, ktoré budú prihlásené formou žiadosti o vydanie publikácie do 31. augusta 2018, posúdi komisia vydavateľstva a po splnení všetkých podmienok, vyplývajúcich z pravidiel výzvy, majú šancu na vydanie. Aktuálne vyhlásené témy sú:

  1. Korene technického vzdelávania na Slovensku
  2. Slovenská ľudová tvorivosť (remeslá, technológie, využívanie prírodných materiálov)
  3. Zaujímavé slovenské technické diela
  4. Chémia okolo nás

Podrobnejšie informácie o výzvach a formuláre žiadostí o vydanie pôvodných publikácií na uvedené témy sú k dispozícii na stránke www.vydavatelstvo.stuba.sk v priečinku VÝZVY.

 

Ak ste sa nenašli v uvedených témach, no máte spracované niečo iné spojené s vedou, technikou, Slovenskom či inšpiratívnymi vedomosťami, ozvite sa nám tiež a nájdeme cestu ako vašu knihu vydať.

 

25. mája 2015 sme mali v Bratislave stretnutie s bieloruskými aktivistami a spisovateľmi. Akciu pre Obec spisovateľov Slovenska pripravilo združenie Človek v ohrození. Bieloruskí kolegovia sa zaujímali o život na Sovensku, kultúru, literatúru, spisovateľské organizácie. My sme sa dozvedeli o pôsobení aktivistov a spisovateľov v Bielorusku. Vyjadrili sme nádej, že aj u nich dôjde z zmenám, ktoré nastolia demokratický režim. Za OSS bola na stretnutí Toňa Revajová a Peter Juščák.

 

Prozaik Igar Prakanovič (druhý zľava) nám nechal svoje knihy próz.

 

 

Vyhlásenie

Obce spisovateľov Slovenska

Obec spisovateľov Slovenska vyjadruje svoju solidaritu s Denníkom N, ktorému členovia vlády odmietli poskytovať elementárne informácie o činnosti štátnych orgánov. Pripomíname, že každé médium v slobodnej krajine je tlmočníkom názorov časti občanov a vláda spolu s jej orgánmi je povinná znášať aj názory inak zmýšľajúcich skupín. Trestať médium za jeho postoje a názory zámerným neinformovaním o konaní štátnych orgánov vnímame ako obmedzenie práva na informácie, ktoré patrí medzi základné práva v každej civilizovanej spoločnosti.

Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák

Predseda

 

Bratislava 12.5.2015

 

Obec spisovateľov Slovenska pripravila pre školy a kultúrno-spoločenské zariadenia cyklus prednášok o našich občanoch v táboroch GULAG. Záujemcovia o prednášky z Bratislavského samospr. kraja sa môžu prihlásiť na obecspisovatelov@gmail.com, alebo na tel. 0905 234 294

Peter Juščák, autor projektu

 
 
 

V sobotu 11.4.2015 zomrel literárny vedec a spisovateľ Braňo Hochel

 

Braňo Hochel – narodil sa 22. 7. 1951 v Bratislave. V roku 1975 absolvoval štúdium angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy pôsobil na fakulte (1975–1977) Oddelenie teórie prekladu a tlmočenia, (1977–1986) Katedra ruského jazyka a literatúry, od roku 1986 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy. Na FiF UK získal v roku 1981 titul PhDr., v roku 1987 obhájil dizertačnú prácu Preklad v komunikácii, komunikácia v preklade, v roku 1997 bol menovaný za docenta. V rokoch 1986–1989 bol externým redaktorom Revue svetovej literatúry a v rokoch 1990–1992 Kultúrneho života. Od roku 2001 bol šéfredaktorom časopisu RAK. V roku 1986 pôsobil na Moskovskej štátnej univerzite, v rokoch 1994–1995 na University of Pittsburgh v USA. V rokoch 1998–2006 bol aj vedúcim UNESCO katedry prekladateľstva UK v Bratislave. Od začiatku 70. rokov publikoval literárne kritiky, venoval sa výskumu prekladu a interpretácii diel slovenských autorov. Prekladal z angličtiny, sám písal poéziu aj prózu. Za zbierku poviedok ThE ABBA, alebo Tato je tatut! získal Cenu Obce spisovateľov Slovenska. V rokoch 2001 až 2007 bol predsedo Obce spisovateľov Slovenska.  Zomrel po ťažkej chorobe 11.4.2015.  Česť  jeho pamiatke.

 

 

Zomrel divadelník Martin Porubjak

 

Martin Porubjak bol divadelníkom a jedným zo spoluzakladateľov Verejnosti proti násiliu.

BRATISLAVA. Vo veku nedožitých 71 rokov zomrel zo štvrtka na dnes po ťažkej chorobe známy divadelník Martin Porubjak.

Dramaturg, divadelný kritik a ponovembrový politik sa narodil v Bratislave 18. mája 1944. Spolupracoval s viacerými divadlami (Nitra, Košice, Martin, TrnavaPraha, Bratislava).

Bol autorom mnohých hier, napríklad: Zmúdrenie Sancha Panzu a Tančiareň a mnohých prekladov hier z ruštiny a nemčiny. Podpísal sa i pod rad filmových scenárov, medzi inými: Oči plné snehu, Mahuliena, zlatá panna, Útek do Budína a niekoľkých televíznych inscenácií.

Porubjak bol jedným zo spoluzakladateľov Verejnosti proti násiliu, politicky sa angažoval aj prvé roky po novembri 1989, v rokoch 1991 a 1992 bol podpredsedom vlády SR.

 

 


Česť jeho pamiatke:

 

Zomrel Kornel Földvári

 

26.3. 2015 v ranných hodinách zomrel v bratislavskej nemocnici spisovateľ, publicista, veľký ctiteľ humoru a literatúry „pokleslých“ žánrov Kornel Földvári.Narodil sa 13. februára 1932 v Trenčíne.

 Kvôli zlému kádrovému posudku nedokončil vysokú školu. Jeho otec bol totiž klenotník. Syn pochádzajúci z hodinárskej a zlatníckej rodiny vydal svou prvotinu Netypické príbehy /Humoresky/ pod pseudonymom Miroslav Kostka v roku 1963. Jeho debut bol ocenený na festivale Jaroslava Haška v Lipnici. Tri roky pracoval v pomocných technických práporoch, ktoré boli určené pre nespoľahlivých občanov. Ich príslušníci boli známi aj ako čierni baróni. 

V rokoch 1956 - 68 bol redaktorom Kultúrneho života, v rokoch 1969 až 1970 riaditeľom Divadla na Korze, potom na dvadsať rokov odstavený ako referentk Slovenskej literárnej agentúry. V rokoch 1990-1992 bol 1. námestníkom ministra kultúry SR, od roku 1992 do odchodu do dôchodku bol dramaturgom Štúdia S. V roku 1987 pod pseudonymom vydal monografiu Dušan Polakovič. Verejne známy prozaik, publicista, výtvarný a literárny kritik zároveň prekladal knihy z nemčiny. Pod vlastným menom debutoval v roku 1999 dielom O stručnosti. Ďalej mu vyšla kniha humoresiek Príbehy z naftalínu a diela O dedektívke, O karikatúra Päťadvadsať či … až pod čiernu zem.


Česť jeho pamiatke!