Obec spisovateľov Slovenska na svojom valnom zhromaždení dňa 2. 6. 2023 rozhodla o svojom zlúčení s Asociáciou spisovateľov Slovenska, ASOS. 

ASOS vznikla na základe transformácie Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a prevzala aktivity oboch organizácií. 

Viac o novej organizácii je na www.asociaciaspisovatelov.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMBOID 2023

ROMBOID 9-10

01.11.2023 00:00
ROMBOID  7-8/2023  Časopis pre poéziu, prózu, literárnu vedu je v predaji  

ROMBOID 7-8

27.09.2023 19:13
ROMBOID 7-8/2023 časopis pre poéziu, prózu, literárnu vedu je v predaji  

ROMBOID 5-6

27.06.2023 00:00
ROMBOID   3-4/2023   časopis pre poéziu, prózu, literárnu vedu je v predaji            

ROMBOID 3-4

16.04.2023 00:00
ROMBOID  3-4/2023  časopis pre poéziu, prózu, literárnu vedu je v predaji          

ROMBOID 1-2

27.02.2023 12:14
ROMBOID Nové číslo 1-2/2023 v predaji  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutia v literárnych kluboch, Levoča, 28. novembra 2022

Projekt Obce spisovateľov Slovenska „Stretnutia v literárnych kluboch“  za rok 2022 bol uzavretý akciou v Levoči dňa 28. novembra 2022. Bolo to stretnutie so záujemcami o esejistickú tvorbu, ktorú prezentoval editor a vydavateľ Miroslav Pollák. Zároveň predstavil najnovšiu knihu esejí zo svojej editorskej dielne pod názvom Dôstojnosť.  Ide o  knihu esejí popredných slovenských intelektuálov – spisovateľov, esejistov, historikov, sociológov, výskumníkov, vedcov, spolu päťdesiat päť osobností. Podujatie moderoval Peter Juščák.

 

 

 

 

Pozvánka do Levoče. 

V knižnici Jána Henkela budeme prezentovať zbierku 55. esejí slovenských autorv na tému
Dôstojnosť
Budeme hovoriť s editorom Mirom Pollákom o všetkom, čo sprevádza jeho úsilie vydávať esejistické zbierky slovenských autorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Irenou Brežnou o jazykoch, ich ľuďoch a o aktuálnych udalostiach

Čítanie a diskusia

KEDY: utorok 4. októbra 2022, 18.00

KDE: Rómerov dom, Zámočnícka 10, Bratislava

 

 

 

 

 

„Jazyky sú bytosti. Žijú medzi nami, flákajú sa alebo zvŕtajú, hrmocú, zadŕhajú sa, švitoria.

Jazyky živíme a šatíme, takže sú nasýtené alebo obnosené, podvyživené či elegantné.“

Napísala Irena Brežná v románe Nevďačná cudzin(k)a. 

 

Jazyky nie sú u nej len nástrojom, ale aj predmetom písania. Rovnaký dôraz na jazykové stvárnenie kladie v literatúre i publicistike. Rôzne jazyky dokážu rôzne veci. Pomáhajú približovať i získavať odstup. Vyvolávajú pocit domova i cudzoty. Reflektujú i empaticky upozorňujú. Akú úlohu zohrali pre autorku jazyky, ich ľudia a ako to súvisí aktuálnymi udalosťami sa dozvieme na stretnutí.

Moderuje Jana Cviková.

Pripravil ASPEKT

foto: Pribinov kríž II. triedy pre Irenu Brežnú.

 

 

 

 

 

 

Videozáznamy z literárnych podujatí  Obce spisovateľov Slovenska 

Projekt - stretnutia v literárnych kluboch 2020 - 2021

 
 
 
Toňa Revajová
v Banskej Bystrici 
 
 

 

PROJEKT  2020

STRETNUTIA  V  LITERÁRNYCH  KLUBOCH

 

Obec spisovateľov Slovenska pripravila projekt Stretnutia v literárnych kluboch. V priebehu roka 2020 sa budú známi spisovatelia stretávať so svojimi čitateľmi, predovšetkým však s tými, ktorí sa sami pokúšajú o vlastnú literárnu tvorbu. Čitatelia, záujemcovia o literatúru, začínajúci i pokročili tvorcovia budú mať dobrú príležitosť vniknúť do procesov tvorby zavedených autorov. Podujatia sa uskutočnia na viacerých miestach Slovenska. Korónova pandémia nám síce ovplyvnila harmonogram ciest, napriek tomu projekt nám beží.

V auguste navštívime Levoču, Bardejov, Spišskú Belú a Kežmarok.  Na jeseň budeme pokračovať v ďalších mestách na Slovensku.

Podujatie podporil Fond na podporu umenia

 

 

www.facebook.com/obec.spisovatelov

Úspešná spisovateľka pre deti a mládež, 

Toňa Revajová,

 bude o svojich knihách, literárnych skúsenostiach a tvorivých postupoch rozprávať v pondelok 10. augusta o 14. hodine v Levoči. Stretnutie s autorkou bude v Knižnici Jána Henkela, na Námestí Majstra Pavla 58. Viac v pozvánke.

 

 

 

Spisovateľ Peter Karpinský medzi čitateľmi

 Peter Karpinský je mnohostranný slovenský spisovateľ, dramatik a jazykovedec. Jeho prvotina Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov naznačila, že na literárnu scénu vstúpil pozoruhodný autor. Získal za ňu ocenenie – Prémiu ceny Ivana Kraska. Píše knihy pre deti, odborné práce, recenzie, venuje sa aj dramatickej tvorbe.  Čitateľom, literárnym priaznivcom a záujemcom o literárnu tvorbu sa predstaví 12.augusta o 10. hodine v Okresnej knižnici

 Dávida Gutsela  v Bardejove

 

 

Predstavujeme spisovateľku Noru Baráthovú

Diskusia s autorkou sa uskutoční 13. augusta o 17. hodine 

v dennom centre v kaštieli v Strážkach

 

 

25. mája 2015 sme mali v Bratislave stretnutie s bieloruskými aktivistami a spisovateľmi. Akciu pre Obec spisovateľov Slovenska pripravilo združenie Človek v ohrození. Bieloruskí kolegovia sa zaujímali o život na Sovensku, kultúru, literatúru, spisovateľské organizácie. My sme sa dozvedeli o pôsobení aktivistov a spisovateľov v Bielorusku. Vyjadrili sme nádej, že aj u nich dôjde z zmenám, ktoré nastolia demokratický režim. Za OSS bola na stretnutí Toňa Revajová a Peter Juščák.

 

Prozaik Igar Prakanovič (druhý zľava) nám nechal svoje knihy próz.

 

 

Vyhlásenie

Obce spisovateľov Slovenska

Obec spisovateľov Slovenska vyjadruje svoju solidaritu s Denníkom N, ktorému členovia vlády odmietli poskytovať elementárne informácie o činnosti štátnych orgánov. Pripomíname, že každé médium v slobodnej krajine je tlmočníkom názorov časti občanov a vláda spolu s jej orgánmi je povinná znášať aj názory inak zmýšľajúcich skupín. Trestať médium za jeho postoje a názory zámerným neinformovaním o konaní štátnych orgánov vnímame ako obmedzenie práva na informácie, ktoré patrí medzi základné práva v každej civilizovanej spoločnosti.

Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák

Predseda

 

Bratislava 12.5.2015

 

Obec spisovateľov Slovenska pripravila pre školy a kultúrno-spoločenské zariadenia cyklus prednášok o našich občanoch v táboroch GULAG. Záujemcovia o prednášky z Bratislavského samospr. kraja sa môžu prihlásiť na obecspisovatelov@gmail.com, alebo na tel. 0905 234 294

Peter Juščák, autor projektu

 
 
 

V sobotu 11.4.2015 zomrel literárny vedec a spisovateľ Braňo Hochel

 

Braňo Hochel – narodil sa 22. 7. 1951 v Bratislave. V roku 1975 absolvoval štúdium angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odvtedy pôsobil na fakulte (1975–1977) Oddelenie teórie prekladu a tlmočenia, (1977–1986) Katedra ruského jazyka a literatúry, od roku 1986 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy. Na FiF UK získal v roku 1981 titul PhDr., v roku 1987 obhájil dizertačnú prácu Preklad v komunikácii, komunikácia v preklade, v roku 1997 bol menovaný za docenta. V rokoch 1986–1989 bol externým redaktorom Revue svetovej literatúry a v rokoch 1990–1992 Kultúrneho života. Od roku 2001 bol šéfredaktorom časopisu RAK. V roku 1986 pôsobil na Moskovskej štátnej univerzite, v rokoch 1994–1995 na University of Pittsburgh v USA. V rokoch 1998–2006 bol aj vedúcim UNESCO katedry prekladateľstva UK v Bratislave. Od začiatku 70. rokov publikoval literárne kritiky, venoval sa výskumu prekladu a interpretácii diel slovenských autorov. Prekladal z angličtiny, sám písal poéziu aj prózu. Za zbierku poviedok ThE ABBA, alebo Tato je tatut! získal Cenu Obce spisovateľov Slovenska. V rokoch 2001 až 2007 bol predsedo Obce spisovateľov Slovenska.  Zomrel po ťažkej chorobe 11.4.2015.  Česť  jeho pamiatke.

 

 

Zomrel divadelník Martin Porubjak

 

Martin Porubjak bol divadelníkom a jedným zo spoluzakladateľov Verejnosti proti násiliu.

BRATISLAVA. Vo veku nedožitých 71 rokov zomrel zo štvrtka na dnes po ťažkej chorobe známy divadelník Martin Porubjak.

Dramaturg, divadelný kritik a ponovembrový politik sa narodil v Bratislave 18. mája 1944. Spolupracoval s viacerými divadlami (Nitra, Košice, Martin, TrnavaPraha, Bratislava).

Bol autorom mnohých hier, napríklad: Zmúdrenie Sancha Panzu a Tančiareň a mnohých prekladov hier z ruštiny a nemčiny. Podpísal sa i pod rad filmových scenárov, medzi inými: Oči plné snehu, Mahuliena, zlatá panna, Útek do Budína a niekoľkých televíznych inscenácií.

Porubjak bol jedným zo spoluzakladateľov Verejnosti proti násiliu, politicky sa angažoval aj prvé roky po novembri 1989, v rokoch 1991 a 1992 bol podpredsedom vlády SR.

 

 


Česť jeho pamiatke:

 

Zomrel Kornel Földvári

 

26.3. 2015 v ranných hodinách zomrel v bratislavskej nemocnici spisovateľ, publicista, veľký ctiteľ humoru a literatúry „pokleslých“ žánrov Kornel Földvári.Narodil sa 13. februára 1932 v Trenčíne.

 Kvôli zlému kádrovému posudku nedokončil vysokú školu. Jeho otec bol totiž klenotník. Syn pochádzajúci z hodinárskej a zlatníckej rodiny vydal svou prvotinu Netypické príbehy /Humoresky/ pod pseudonymom Miroslav Kostka v roku 1963. Jeho debut bol ocenený na festivale Jaroslava Haška v Lipnici. Tri roky pracoval v pomocných technických práporoch, ktoré boli určené pre nespoľahlivých občanov. Ich príslušníci boli známi aj ako čierni baróni. 

V rokoch 1956 - 68 bol redaktorom Kultúrneho života, v rokoch 1969 až 1970 riaditeľom Divadla na Korze, potom na dvadsať rokov odstavený ako referentk Slovenskej literárnej agentúry. V rokoch 1990-1992 bol 1. námestníkom ministra kultúry SR, od roku 1992 do odchodu do dôchodku bol dramaturgom Štúdia S. V roku 1987 pod pseudonymom vydal monografiu Dušan Polakovič. Verejne známy prozaik, publicista, výtvarný a literárny kritik zároveň prekladal knihy z nemčiny. Pod vlastným menom debutoval v roku 1999 dielom O stručnosti. Ďalej mu vyšla kniha humoresiek Príbehy z naftalínu a diela O dedektívke, O karikatúra Päťadvadsať či … až pod čiernu zem.


Česť jeho pamiatke!