"Proti svojej vôli"

Projekt Obce spisovateľov Slovenska

(naši občania v táboroch GULAG)

Projekt „Proti svojej vôli“ je určený študentom stredných a vysokých škôl, knižniciam a kultúrnym zariadeniam. Má za cieľ priblížiť verejnosti málo známu kapitolu slovenskej histórie a tou je zavlečenie slovenských občanov do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze. Je známe, že po skončení II. svetovej vojny došlo na území bývalého Československa k masívnemu zatýkaniu, predovšetkým na Slovensku. Zámienkou bolo eliminovanie spolupracovníkov Tisovho režimu, v skutočnosti išlo o chaotické a bezprecedentné internovanie a následný odsun občanov nemeckej, maďarskej, slovenskej, rusínskej národnosti do pracovných táborov Gulag v ZSSR. Odhady počtov zavlečených sa pohybujú od 10 do 15 tisíc dospelých osôb všetkých sociálnych skupín. Z pracovných táborov sa asi tretina občanov nikdy nevrátila. Tí, ktorí sa vrátili, priniesli prvé tragické skúsenosti s komunistickým totalitným režimom. O svojich skúsenostiach však museli mlčať až do roku 1989.

Rok 1989, rok politických zmien, priniesol možnosť otvorene rozprávať o tejto skúsenosti, ale stále rezonuje v našom vedomí nedostatočne.

Disponujeme vzácnymi historickými dokumentmi, nahrávkami, výpoveďami, ktoré sme počas mnohých rokov zozbierali v terénnom výskume. Tieto dokumenty chceme priblížiť mladej generácii, študentom, učiteľom dejepisu, publicistom a pod.

 

Cyklus prezentačných prednášok obsahuje témy

GULAG – systém pracovných táborov

(dedičstvo cárskej tradície a jeho rozvoj v komunistickom režime)

Naši občania v sovietskych pracovných táboroch GULAG

(skúsenosti občanov bývalého Československa v táboroch GULAG v rokoch 1938 až 1955)

Ivan Kováč – spoluväzeň A. Solženicyna

JUDr. Ivan Kováč bol významnou osobnosťou bývalej Československej republiky. Svoje právnické vzdelanie využil aj v prostredí pracovných táborov, kde s veľkým rizikom pomáhal spoluväzňom pri zabezpečovaní dokumentov a agendy potrebnej na skrátenie alebo uľahčenie trestu. Prezentácia prinesie  informácie o jeho doposiaľ neznámom zápase s aroganciou veliteľov táborov na Sibíri, kde sa mu podarilo dosiahnuť oslobodenie niektorých väzňov, ale aj dodržiavanie vnútorných predpisov pri odmeňovaní väzňov.

 

Prednášky moderuje prozaik Peter Juščák, autor knihy Odvlečení – osudy občanov bývalého Československa v táboroch GULAG a románu o zavlečenej Irene Kawaschovej ...a nezabudni na labute!

Vstup na prezentačné prednášky je voľný

Informácie:

Tel: 0905 234 2940905 234 294

Mail: p.juscak@gmail.com

www.slovakwriters.com

www.juscak.com

 

S týmito prezentáciami oslovujeme školy, kultúrne zariadenia, knižnice v Bratislavskom samosprávnom kraji, prezentujeme uvedené témy a v spolupráci s odborníkmi z Ústavu pamäti národa vedieme besedy k uvedenej problematike.

Našim zámerom je podnietiť záujem o históriu, priniesť informácie o nebezpečenstve totalitných ideológií, o nebezpečenstve zjednodušovania a zľahčovania viny totalitných režimov. Zároveň je cieľom aj budovanie historického vedomia a orientácie v rôznych politických prúdoch dnešných dní, varovanie pred ideológiami s nereálnymi sľubmi.