AGLAJA VETERANYI – ŽONGLÉRKA SO SLOVAMI

02.06.2015 17:13

Slovenské národné divadloASPEKT

pozývajú na Modrý salón s názvom

AGLAJA VETERANYI – ŽONGLÉRKA SO SLOVAMI 
Prijmite pozvanie do cirkusu života a literatúry

 

KEDY: štvrtok 11. júna o 19.30
KDE: Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava

 

Všetky tri knihy švajčiarskej spisovateľky Aglaje Veteranyi (1962, Bukurešť – 2002, Zürich) vyšli v ASPEKTE v preklade Jany Cvikovej. Autorka bola počas svojho života herečkou, artistkou, svetobežníčkou, literárnou i divadelnou experimentátorkou. Vo svojich knihách prekračuje hranice rôznych svetov, úsporne a bezohľadne odieva do slov tragiku i komiku života, no najmä dožívania a smrti. Jej texty sa nachádzajú na pomedzí poézie a prózy, majú silné príbehy a poetický náboj. V knihe Prečo sa dieťa varí v kaši (2005) má hororový príbeh o uvarenom dieťati odviesť pozornosť malej rozprávačky od ešte väčšieho hororu – že mama artistka denne visí v kopule cirkusového stanu za vlasy a žongluje. „Keď budem veľká, stanem sa dieťaťom,“ hovorí jedna z postáv v knihe Prečo nie som anjel (2007). Kniha Polica posledných vydýchnutí (2006) je svojskou poctou milovanej tete. „Božia knižnica je polica posledných vydýchnutí.“

 

Hostka: Eva Kenderessy

Ukážky čítajú: Anna Maľová a Robert Roth

Autorky konceptu: Jana Cviková a Jana Juráňová

Moderuje: Jana Juráňová

 

Vstupné: 3 €

Rodinná zľava (rodič a dieťa): 2,55 € (osoba)

ZŤP: 1,5 €

 

***

logo_eea_bez_krivky.jpg     OSF nove.jpg

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.