Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

16.02.2022 09:22

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska - AOSS - vznikla v roku 1990 na popud vtedajšieho Ministerstva kultúry SR. Jej úlohou bolo zastrešovať vzniknuté spisovateľské organizácie vo vzťahoch s ministerstvom. AOSS sa postupne pretvorila na správcu majetku a poskytovateľa administratívneho servisu členským organizáciám. V priebehu času sa ukázalo, že AOSS rieši veľké množstvo vnútornej agendy a málo produktívnych vzťahov. Postupne ubúdalo agendy určenej na zlepšenie postavenia literatúry a literátov. Viaceré rozhodnutia AOSS v posledných rokoch, ako aj  zodpovednosť voči kultúrnej verejnosti ochabli. Preto už niekoľko rokov v AOSS konštatujeme, že organizácia organizácií vo svojej ťažkopádnej podobe stratila svoje opodstatnenie a je potrebná jej dôkladná premena. Po viacerých kritických chvíľach na záver roka 2021 Rada AOSS rozhodla o potrebe zmien. Ich výsledkom  je rozhodnutie o ukončení činnosti správcu spisovateľských organizácií. O podobe spisovateľskej organizácie po AOSS dnes diskutujeme bez prerušenia tradičných vydavateľských a organizátorských aktivít.