Autorské čítanie a beseda s Braňom Hochelom

02.04.2014 19:30

 Štvrtok, 3. apríla 2014 o 18:00 v KC Dunaj (Nedbalova 3, Bratislava)

 


Minulé dva roky boli pre spisovateľa a šéfredaktora Revue aktuálnej kultúry Braňa Hochela mimoriadne plodné. Vydal básnickú zbierku Struny (Ars Poetica 2012)

a zbierku krátkych próz ThE ABBA alebo Tato je tatut! (Pectus 2013)

Obe knihy vznikali paralelne a autorským čítaním nám ich spisovateľ v Literárnom klube priblíži.

Oficiálna stránka:

https://literarnyklub.us4.list-manage.com/track/click?u=56d28b6b04f4b879511db326a&id=e126589989&e=361728d7b2

Podujatie finančne podporilo Združenie kníhkupcov a vydavateľov Slovenska.

Bio autora:

Ako básnik knižne debutoval zbierkou
Úryvky z kríža (1970), po nej vydal zbierky Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok a iné predbežne (1992), básnický cyklus Mr Perplex a jeho žiaci (2009), knihu poviedokGombíky (1997). Okrem toho je autorom televíznych hier pre deti (Spevák Peter, O dievčine rozprávočke, O smelom krajčírikovi) a rozhlasovej hry Nočný komorný koncert (1981). Venuje sa problematike umeleckého prekladu a otázkam slangových slov v slovenčine. Popri početných odborných štúdiách a príspevkoch, publikovaných v domácich i zahraničných odborných periodikách a zborníkoch, vydal knihy Preklad ako komunikácia (1990) a Slovník slovenského slangu (1993), prispel do príručky Portréty svetových spisovateľov (1989). Výber z jeho kritík z rokov 1968 - 2007 vyšiel pod názvom Kontinuita a diskontinuita (2011). Braňo Hochel sa venuje aj prekladaniu z angličtiny (Z liverpoolskej scény, 1986 a i.).