Beseda v Košiciach na Športovom gymnáziiu

14.05.2015 00:00

14.mája 2015 bola v Košiciach beseda so študentami Športového gymnázia o príčinách vzniku pracovných táborov GULAG a o reflexii tohto fenoménu v literatúre. Besedu pripravil a moderoval Peter Juščák. Garantom podujatia bola profesorka slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eva Paulišincová.