Cena cien

09.06.2014 22:29

RAK – Revue aktuálnej kultúry 

Vydavateľstvo Slovart, spol. s r. o.

Bojnická 10, P.O. Box 70, 830 00 Bratislava 3 

rak@slovart.sk, www.slovart.sk

tel.: 02/49 2018 00

RAK dostať v novinových stánkoch, predajniach tlače a v špičkových kníhkupectvách.

a

sponzori

AXON PRO, s.r.o.,

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné odovzdanie ocenení slovenskej literárnej

Ceny cien za rok 2012,

ktoré sa uskutoční  

16. júna (pondelok) o 16:30 hod.

Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ul. 2 v Bratislave.

 

Laureátkou Ceny sa stala Andrea Bokníková za monografiu Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I – II (Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave) a korunnou princeznou Jana Beňová za prózu Preč, preč! (Marenčin PT).

Čestné uznanie najúspešnejšiemu vydavateľovi ocenených titulov si prevezme Koloman Kertész Bagala

pozvanka.doc (30720)