Ceny Literárneho fondu

09.06.2014 09:05

 

Ceny LF za literárnu tvorbu za rok 2013

 

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013

Pavel Vilikovský - za román Prvá a posledná láska (SLOVART)

Vydavateľstvo SLOVART získalo Uznanie Literárneho fondu za významný

edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013:

- v kategórii poézia:

Ivan Čičmanec za dielo Fialová hudba (MilaniuM)

- v kategórii próza:

Miro Bielik za dielo Kaleidoskop – Záplava (VMS)

 

Paula Sabolová za dielo Priame lety do neba (REGENT)

- v kategórii dráma:

Stanislav Štepka za dielo Predpoveď na zajtra (DÚ)

- v kategórii literatúra pre deti a mládež:

Monika Kompaníková za dielo Hlbokomorské rozprávky (ARTFORUM)

- v kategórii literatúra faktu:

Tomáš Berka a Fedor Frešo za dielo Rocková Bratislava (SLOVART)

- kategórii literárna veda:

Ján Zambor za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ (LIC)

Cena Ivana Kraska za rok 2013

Martin Chudík     - za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch (VSSS)

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Ivana Kraska 2013:

Zuna Chmúrna za básnickú zbierku Pochmúrne dni  (NORAMI)

Michal Hlatký   za prózu Zlatý vek (KK BAGALA)

Zuzana Šmatláková za prózu Exit (KK BAGALA)

 

Cena Imre Madácha za rok 2013

- za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:  

Ferenc Kulcsár   - za básnickú zbierku Mindig – Vždy (AB ART)

Vydavateľstvo AB - ART zároveň získalo Uznanie Literárneho  fondu za významný

edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Imre Madácha 2013:

Zoltán Csehy za básnickú zbierku Nincs hová visszamennem

Nemám sa kam vrátiť (KALLIGRAM)

 

András Mészáros za dielo  Kételkedők breviáriuma

                                             – Breviár skeptikov (KALLIGRAM)

Zsuzsa Szunyogová za dielo Szél, szoknya, tenger

                                                 – Vietor, sukňa, more (KALLIGRAM)

Cena Ivana Franka za rok 2013

- za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

Milan Bobák       - za básnickú zbierku Buty ptachom – Byť vtákom (vyd. O. Harkuši)

Vydavateľstvo Oleksandry Harkuši zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu

za významný edičný čin.

Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny Ivana Franka 2013:

Ivanovi Jackaninovi za prózu Mij did Robinzon

                                                  – Môj dedo Robinson (TIPMANI)

 

Pavlovi Maskalíkovi za prózu Osinja proguljanka z prismakom lita

                                                  – Jesenná prechádzka s príchuťou leta (CUPER)          

 

Jozefovi Zbihlejovi za básnickú zbierku Dyki tury v ukradenij krajini

                                                                  – Divoké tury v ukradnutej krajine (CUPER)

Cena Alexandra Pavloviča 2012 - 2013

- za pôvodné dielo v rusínskom jazyku:

 Jurko Charitun   - za básnickú zbierku Moi nezabudky – Moje nezábudky

                                                                (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska)

Vydavateľstvo Spolku rusínských spisovateľov Slovenska zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2012 – 2013:

Mikuláš Kseňak za dielo Spominky i očekovanja – Spomienky a očakávania  

                                          (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska)

 Kveta Morochvičová Cvyk za preklad diela Mária Chovancová: Vozmij nja

                                              za ručky – Vezmi ma za rúčky (MERKUR)

 

P r o g r a m

 

odovzdávania literárnych cien a prémií za rok 2013, ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu dňa 10. 6. 2014

___________________________________________________________________

 

 

 

Hudba

Hana Varmužová – flauta, Karol Samuelčík - gitara

1. Otvorenie o 10. hodine

    PhDr. Gábor Csanda - predseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru

    Ceny a prémie odovzdajú:

    - riaditeľ LF JUDr. Ladislav Serdahély   

    - predseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru PhDr. Gábor Csanda,

    - predsedovia porôt

2. Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu:

    prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. - predseda poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu SLOVART

   Hudba

3. Cena Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku:

    PhDr. Jozef Heriban - predseda poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu Spolku

    slovenských spisovateľov.

4. Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

    PhDr. Jitka Rožňová, PhD. - predsedníčka poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu AB ART.

5. Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad

    zo slovenčiny do ukrajinčiny:

    Mária Schlosserová – predsedníčka poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu Oleksandry

    Harkuši

6. Cena Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad

    zo slovenčiny do rusínčiny:

    Marián Heveši – člen poroty – zhodnotenie ocenených diel v zastúpení dr. Slivkovej

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu Spolku

    rusínskych spisovateľov Slovenska.

7. Zakončenie    

    JUDr. Ladislav Serdahély - riaditeľ LF

Hudba

ceny LF za literárnu tvorbu za rok 2013

Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013

Pavel Vilikovský - za román Prvá a posledná láska (SLOVART)

Vydavateľstvo SLOVART získalo Uznanie Literárneho fondu za významný

edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2013:

- v kategórii poézia:

Ivan Čičmanec za dielo Fialová hudba (MilaniuM)

- v kategórii próza:

Miro Bielik za dielo Kaleidoskop – Záplava (VMS)

Paula Sabolová za dielo Priame lety do neba (REGENT)

- v kategórii dráma:

Stanislav Štepka za dielo Predpoveď na zajtra (DÚ)

- v kategórii literatúra pre deti a mládež:

Monika Kompaníková za dielo Hlbokomorské rozprávky (ARTFORUM)

- v kategórii literatúra faktu:

Tomáš Berka a Fedor Frešo za dielo Rocková Bratislava (SLOVART)

- kategórii literárna veda:

 

Ján Zambor za dielo Niečo ako láska, niečo ako soľ (LIC)

Cena Ivana Kraska za rok 2013

Martin Chudík     - za básnickú zbierku Ukryté v dotykoch (VSSS)

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Ivana Kraska 2013:

Zuna Chmúrna za básnickú zbierku Pochmúrne dni  (NORAMI)

Michal Hlatký   za prózu Zlatý vek (KK BAGALA)

Zuzana Šmatláková za prózu Exit (KK BAGALA)

Cena Imre Madácha za rok 2013

- za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:  

Ferenc Kulcsár   - za básnickú zbierku Mindig – Vždy (AB ART)

Vydavateľstvo AB - ART zároveň získalo Uznanie Literárneho  fondu za významný

edičný čin.

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Imre Madácha 2013:

Zoltán Csehy za básnickú zbierku Nincs hová visszamennem

                                                        – Nemám sa kam vrátiť (KALLIGRAM)

 

András Mészáros za dielo  Kételkedők breviáriuma

                                             – Breviár skeptikov (KALLIGRAM)

Zsuzsa Szunyogová za dielo Szél, szoknya, tenger

                                                 – Vietor, sukňa, more (KALLIGRAM)

Cena Ivana Franka za rok 2013

- za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

Milan Bobák       - za básnickú zbierku Buty ptachom – Byť vtákom (vyd. O. Harkuši)

Vydavateľstvo Oleksandry Harkuši zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu

za významný edičný čin.

Prémia za literárnu tvorbu v rámci Ceny Ivana Franka 2013:

Ivanovi Jackaninovi za prózu Mij did Robinzon

                                                  – Môj dedo Robinson (TIPMANI)

 

Pavlovi Maskalíkovi za prózu Osinja proguljanka z prismakom lita

                                                  – Jesenná prechádzka s príchuťou leta (CUPER)          

Jozefovi Zbihlejovi za básnickú zbierku Dyki tury v ukradenij krajini

                                                                  – Divoké tury v ukradnutej krajine (CUPER)

Cena Alexandra Pavloviča 2012 - 2013

- za pôvodné dielo v rusínskom jazyku:

 Jurko Charitun   - za básnickú zbierku Moi nezabudky – Moje nezábudky

                                                                 (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska)

 

Vydavateľstvo Spolku rusínských spisovateľov Slovenska zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

 

Prémie za literárnu tvorbu v rámci Ceny Alexandra Pavloviča 2012 – 2013:

Mikuláš Kseňak za dielo Spominky i očekovanja – Spomienky a očakávania  

                                          (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska)

                                                   

Kveta Morochvičová Cvyk za preklad diela Mária Chovancová: Vozmij nja

                                              za ručky – Vezmi ma za rúčky (MERKUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m

 

odovzdávania literárnych cien a prémií za rok 2013, ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu dňa 10. 6. 2014

___________________________________________________________________

 

 

 

Hudba

Hana Varmužová – flauta, Karol Samuelčík - gitara

 

 

1. Otvorenie o 10. hodine

    PhDr. Gábor Csanda - predseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru

 

 

    Ceny a prémie odovzdajú:

    - riaditeľ LF JUDr. Ladislav Serdahély   

    - predseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru PhDr. Gábor Csanda,

    - predsedovia porôt

 

 

2. Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu:

 

    prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. - predseda poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu SLOVART

   

Hudba

 

 

3. Cena Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku:

 

    PhDr. Jozef Heriban - predseda poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu Spolku

    slovenských spisovateľov.

 

 

4. Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:

 

    PhDr. Jitka Rožňová, PhD. - predsedníčka poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu AB ART.

 

 

5. Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad

    zo slovenčiny do ukrajinčiny:

 

    Mária Schlosserová – predsedníčka poroty – zhodnotenie ocenených diel

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu Oleksandry

    Harkuši

 

6. Cena Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad

    zo slovenčiny do rusínčiny:

 

    Marián Heveši – člen poroty – zhodnotenie ocenených diel v zastúpení dr. Slivkovej

    Odovzdanie ceny a prémií, odovzdanie čestného uznania vydavateľstvu Spolku

    rusínskych spisovateľov Slovenska.

 

 

 

7. Zakončenie    

    JUDr. Ladislav Serdahély - riaditeľ LF

 

 

Hudba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLF 2013.docx (18750)