Česko-slovenský časopis LISTY vo Viedni

13.10.2014 20:18

 

   Dňa 9. októbra sa v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky na Penzinger Straße vo Viedni prezentoval česko-slovenský dvojmesačník pre kultúru a dialóg LISTY, založený roku 1971 Jiřím Pelikánom v Ríme.

    Redaktori Václav Burian a Tomáš Tichák v programe Šťastný návrat? diskutovali o exilovom a súčasnom období tohto v Olomouci vydávaného časopisu s historičkou a jeho niekdajšou spolupracovníčkou Janou Starek (Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien). Tá zastúpila novinárku a bývalú korešpondentku Rádia Slobodná Európa Dagmar Vaněčkovú, ktorá sa pre chorobu nemohla na podujatí zúčastniť.

   Publiku, v ktorom nechýbali napríklad prekladateľky českej literatúry do nemčiny Christa Rothmayer, Johanna Posset, ale ani Ulrike Habsburg-Lothringen či signatár Charty 77, publicista a predseda Fóra pre česko-rakúsky dialóg Přemysl Janýr, predstavili časť svojej literárnej tvorby dlhoroční spolupracovníci LISTOV: básnik Petr Borkovec z Prahy a básnik, prekladateľ a publicista Marián Hatala z Bratislavy.

   Večer vyvrcholil otvorením výstavy sústreďujúcej ilustrácie, ktoré pre periodikum vytvára v rakúskom Amstettene žijúci Martin Burian, no mal strašne krutú dohru: vo večerných hodinách onoho 9. októbra náhle zomrel jeho brat Václav Burian – polonista, prekladateľ, básnik, nositeľ Ceny Ferdinanda Peroutku za novinársku prácu, vzácny priateľ mnohých z nás...