Ján Štrasser

12.08.2014 18:44
Ján Štrasser
Ján Štrasser je básnik, textár, prekladateľ a esejista. Narodil sa 
v roku 1946 Košiciach. Na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského vyštudoval kombináciu ruština – slovenčina. Pracoval ako 
redaktor časopisu Mladá tvorba, neskôr bol dramaturgom v Poetickej 
scéne, vo Vojenskom umeleckom súbore a v Štúdiu S. Neskôr sa stal 
redaktorom a šéfredaktorom Slovenských pohľadov. V rokoch 1997 – 
2004 bol zástupcom šéfredaktora v týždenníku Domino Fórum. V 
posledných rokoch sa venuje najmä prekladom a knihám rozhovorov.