Jiŕí Zaťovič

29.08.2021 15:25

Obec spisovateľov Slovenska v projekte Stretnutia v literárnych kluboch - Hovoríme s prozaikom Jiřím Zaťovičom z Košíc. V Zemplínskej knižnici v Michalovciach moderuje Peter Juščák.29.6.2021.