K Protestu na podporu Hedvigy Malinove-Žákovej,

29.04.2014 11:03

K Protestu na podporu Hedvigy Malinove-Žákovej,

 

Stanovisko

Obce spisovateľov Slovenska

 

 

Obec spisovateľov Slovenska, ktorá vznikla na hodnotách Novembra 1989, sa pripája k protestu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku. V duchu hodnôt demokracie, tolerancie a slobody slova chceme pri tejto príležitosti upozorniť na dve skutočnosti.

Prvou je tento Okrúhly stôl, ktorý poukazuje na kauzu Malinová. Okrúhly stôl je pre nás symbolom diskusie. A to je dobré, že vzniká široká verejná diskusia.

Druhou skutočnosťou je pretrvávajúca štátna šikana voči svojej – dnes zrejme bývalej -  občianke, Hedvige Malinovej-Žákovej. Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad sedemročným šikanovaním a traumatizovaním zbitej a poškodenej Hedvigy. Rovnaké znepokojenie pociťujeme nad zlovôľou, s akou sa dlhých sedem rokov uberajú zodpovedné orgány s cieľom zvaliť neschopnosť obrovského štátneho aparátu na plecia jedinej  ženy.

Sme presvedčení, že je potrebné ihneď zastaviť hanebné šikanovanie bezbrannej ženy a požiadať ju o ospravedlnenie.

Obec spisovateľov Slovenska je tej mienky, že každý občan tejto krajiny je tu doma a našou vzájomnou úlohou je vytvárať pocit domova všetkým bez rozdielu.

 

 

 

Za Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák, predseda

 

 

V Bratislave, 28.  apríla 2014