Knihy pre Ukrajinu

09.08.2015 15:33

Obec spisovateľov Slovenska pri príležitosti Mesiaca autorského čítania zabezpečila pre Katedru slovenského jazyka na Ľvovskej univerzite Ivana Franka knihy slovenských klasikov i súčasných autorov. Podporili sme tak rozvíjajúci sa projekt autorského čítania a vzájomné spoznávanie našich literatúr. Od dekana FF Ľvovskej národnej univerzity Vasiľa Budného sme dostali ďakovný list.

                                                                                                                 Peter Juščák

                                                                                              predseda Obce spisovateľov Slovenska