Konferencia

06.11.2022 11:40

Podujatie podporil Fond na podporu umenia

Konferencia 

 

Konala sa v dňoch 27 až 29.10.2022 v zariadení Slovenského literárneho fondu v Hornom Smokovci. Pôvodný zámer projektu pripraviť veľkú konferenciu s masívnou účasťou spisovateľov sme boli nútení prispôsobiť podmienkam podpory a finančným možnostiam organizátora.

Na konferencii boli ako účastníci a zároveň aktívni prispievatelia so svojimi príspevkami a do vzájomných diskusií vydavateľ, básnik a pedagóg, Peter Milčák, vydavateľ, básnik, pedagóg Doc. Ján Gavura, PhD., pedagogička Doc. Jana Juhásová, PhD., predseda Obce spisovateľov Slovenska a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, prozaik, publicista a dokumentarista Peter Juščák, predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov, poetka Mgr. Judita Kaššovicová, členka Obce spisovateľov Slovenska, prozaička pre deti a mládež, Toňa Revajová, členka OSS a koordinátorka literárnych aktivít poetka a výtavrníčka Anna Drevická. Konferencia so svojim poslaním sa neskončila jedným podujatím, pokračuje ďalej za prispievania k téme aj ďalšími autormi.

Konferencia Literatúra a literáti sa uskutočnila v dňoch 27. až 29. októbra v zariadení Slovenského literárneho fondu v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Konferencia so svojou výzvou na esejistickú tvorbu sa neobmedzila len na jediné podujatie. Pokračuje ďalej na stránkach časopisu Romboid, webových stránkach žiadateľa, ďalej AOSS, ASOS a KNS.

Pre koho sme pracovali, alebo kto je cieľovou skupinou

Sú to spisovatelia, profesionálni pracovníci v oblasti literatúry, vydavateľstiev, redakcií časopisov a médií s literárnymi výstupmi a priaznivci literatúry a literáneho života. Výstupy autorov vstupujú do prostredia literárnej tvorby, organizácie literárneho života na Slovensku. Tieto výstupy sú podkladom pre reorganizáciu viacerých spisovateľských organizácií a pre zásadné zmeny v najväčšej spisovateľskej organizácií - Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska.

Predpokladáme, že téma projektu sa prenesie aj do ďalších období, pretože ukázala svoju naliehavosť a potrebu diskusií o postavení literatúry a literátov v dnešnom dynamickom a kontroverznom svete.

Najdôležitejším posolstvom konferenčného stretnutia bola vyslovená naliehavá potreba rekonštrukcie spisovateľských organizácií na zmysluplné inštitúcie. V nových podmienkach je potrebné brať na vedomie nové dynamické možnosti prenosu informácií, slobodný prístup k publikovaniu a súvisiace využívanie publikačného priestoru, ale aj jeho zneužívanie. Z podujatia vznikla potreba vytvoriť etický kódex spisovateľa v rekonštruovanej spisovateľskej organizácii.

Konferencia priniesla aj návrh stanov rekonštruovanej organizácie spisovateľov.

Zároveň priniesla aj návrh Etického kódexu organizácie ako súčasti etického poslania organizácie.