Literatúra, fašizmus, komunizmus, história skautingu...

21.05.2016 21:09

Literatúra, fašizmus, komunizmus, história skautingu...

to boli témy prednášok a diskusie v Základnej škole v Terni v okrese Prešov

 20. mája 2016

 
 

Stretnutie so žiakmi Základnej školy v Terni bolo venované rôznym podobám totality, pretože dnes nimi žije spoločnosť aj mediálny priestor vo veľkom rozsahu. Prednáška o našej histórii v časoch fašizmu a komunizmu bola odpoveďou na zľahčovanie oboch režimov, ktoré sa objavujú v niektorých médiách. Žiaci spolu so skautami videli film ÚPN Junáci z prachu a vypočuli si prednášku Patrika Dubovského o prenasledovaní tohto hnutia totalitnými režimami. Prozaik Peter Juščák rozprával o komunistickej a fašistickej totalite a ich obrazoch v literatúre. 

Skautky rómskeho oddielu skautov v Terni. 

 

 

Žiaci základnej školy počas prednášky Mgr. Patrika Dubovského z ÚPN