Márius Kopcsay, prozaik

06.08.2014 08:01

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 
Ako spisovateľ a člen Obce spisovateľov Slovenska považujem toto rozhodnutie za právoplatné.
Zároveň verím, že predstavuje šancu - a neberte to, prosím, osobne - aby spisovateľskú organizáciu opäť viedol spisovateľ.
A takisto, aby sa podstata diskusie medzi spisovateľmi presunula od organizačných otázok a od infraštruktúry k podstatným spoločenským témam. Nie je šťastné, ak sa spisovatelia dostávajú do spojitosti s témou raz kaštieľa v Budmericiach, inokedy budovy na Laurinskej ulici v Bratislave, a tak môžu byť časťou verejnosti vnímaní len ako lobistické združenie bojujúce za svoje z minulosti zdedené vymoženosti.
Oslabuje sa tým samotná autorita spisovateľa, tým skôr, že v našich podmienkach už niečo ako spisovateľská profesia neexistuje. Existuje však názor a schopnosť formulovať myšlienky, ktorá je každému spisovateľovi vlastná. Preto niet dôvod, aby sme sa vzdávali tohto svojho poslania, či už pasivitou alebo zahľadenosťou do vlastných interných problémov.
 
S pozdravom
Márius Kopcsay
spisovateľ