Márius Kopscay

29.08.2021 15:09

V projekte Obce spisovateľov Slovenska číta z rukopisu prozaik Márius Kopcsay. Názov pripravovaného rukopisu je Dedoluško. Rozhovor s autorom vedie Peter Juščák.

Projekt podporil Fond na podporu umenia