Naša odpoveď na ukrajinskú výzvu

28.01.2014 00:00

Obec spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, Bratislava

 

Výzva vláde SR

 

Spisovatelia združení v Obci spisovateľov Slovenska a v Spolku ukrajinských spisovateľov  vyzývajú vládu SR na  stanovisko k dianiu na Ukrajine

 

 

Obec spisovateľov Slovenska prijala výzvu svojich kolegov spisovateľov z Ukrajiny a vyjadruje znepokojenie nad brutálnym postupom štátnej moci voči demonštrujúcim občanom v Kyjeve. Solidarizujeme sa s ukrajinskými spisovateľmi a ich pobúrením  nad  postupom polície voči demonštrantom, novinárom a všetkým občanom, ktorí sa odvážili prejaviť svoj nesúhlas s autoritatívnymi prejavmi vlády a prezidenta Janukoviča.

Mimoriadnym spôsobom sa nás spisovateľov a publicistov dotýkajú útoky na demonštrantov, no najmä fyzické násilie a prenasledovanie novinárov a spravodajcov médií, ktoré považujeme za barbarské, nedôstojné a za návrat do režimu, s ktorým sme sa našej krajine rozlúčili v roku 1989.

Počúvame hlas našich ukrajinských kolegov spisovateľov z ukrajinského klubu PEN a nemôžeme mlčať.

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby ako člen Európskej únie dôrazným hlasom vyzvala svojho partnera, prezidenta a zástupcov vlády Ukrajiny na dodržiavanie základných ľudských práv demonštrujúcich občanov a na hľadanie spôsobov, ako urýchlene vyriešiť krízu v krajine, ktorou trpia tisíce nevinných občanov.

 

Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák, predseda

 

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

Ivan Jackanin, predseda

 

V Bratislave, 28. januára 2014