Naša podpora vydavateľov

03.03.2015 09:06
Obec spisovateľov Slovenska podporuje vyhlásenie slovenských vydavateľov, v ktorom vyslovujú silné znepokojenie z vývoja na slovenskom knižnom trhu. Podporujeme ich úsilie o slušné zaobchádzanie nielen ako s obchodnými partnermi, ale v prevažnej miere aj ako so spolutvorcami kultúrnych hodnôt. Vážime si prácu všetkých slušných vydavateľov, predovšetkým tých, ktorí svojou činnosťou podporujú hodnotnú slovenskú literatúru a najkvalitnejšie preklady zo zahraničia. Preto stojíme na ich strane a vyzývame ich partnerov na slušný dialóg, ktorého výsledkom bude stav, keď každá kniha bude mať rovnakú šancu dostať sa k čitateľovi a všetky zúčastnené strany sa budú môcť adekvátnym dielom podieľať na šírení literárnej kultúry na Slovensku. 
Peter Juščák
predseda OSS