RAK

06.03.2014 12:50

nové číslo

Revue aktuálnej kultúry

 RAK 

 

dostanete kúpiť v novinových stánkoch,

predajniach tlače a v špičkových kníhkupectvách.

Elektronický nákup (aj staršie čísla) na adrese www.slovart.sk. Objednávky

v predplatnom prijíma redakcia (aj mailom). Informácie o inzercii podáva

redakcia. Obsahy RAK-a a vybrané texty na www.slovart.sk.

Uverejnením v časopise dáva autor súčasne súhlas aj na uverejnenie textu v

elektronickom vydaní RAK-a a/alebo na webovej stránke vydavateľa.

Kontakty: Vydavateľstvo SLOVART/RAK, Bojnická 10, P.O.Box 70, 830 00

Bratislava 3. Tel (02) 49201800 Fax (02) 49201899

 

Obsah čísla

 

Mila Haugová: Láska ako prejav vnútornej slobody (Na margo Písačiek pre milovanú Lutéciu Dominika Tatarku)

Radovan Brenkus: Snívanie s netvorom

Milan Zelinka: Záhada

Stano Ďuriš: Nikto v divadle, Až, Ústa et al.

 

EXCERPTÁ (Marián Heveši)

 

Zuna Chmúrna: O túžbe, Svet, Riadenie

Vladimír Havrilla: US $ poviedka

Günter Bruno Fuchs: Slovensko, Cigánska tabuľa, Cigán spieva et al. (preložil Ľudovít Petraško)

 

RECENZIE

Stanislava Sivčová: Materinská láska nadovšetko (P. Rankov: Matky)

Ivana Hostová: Básnik sám sebou? (J. Gavura: Besa)

Ľudovít Petraško: Život zasvätený zániku (M. Bulgakov: Biela garda)

Gabriela Mihalková: Žánrové pravidlá románu pre ženy (D. Fulmeková: Materská)

Magdaléna Kramárová: Ammonoidea (E. Farkašová: Pláne približne zapamätaného)

Slávo Drúk: Ďalšia zbraň proti literatúre (J. V. Gbelský: Školský lexikón svetových spisovateľov a literárnych pamiatok)

 

UDALOSTI

MFF Bratislava – kratší, ale filmovo silný (Jaroslav Hochel)

Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2013 (jr)

Cena Bibliotéky 2013 (jr)

Cena AOSS za rok 2012

Cena SC PEN za rok 2012

Cena KNS za rok 2012

Cena P. O. Hviezdoslava 2013

Laudatio Milana Richtera

Cena Trojruža a Cena Ľudovíta Fullu 2013 (jr)

Wolkrova Polianka 2013 (jr)

Jašíkove Kysuce 2013 (jr)

Cena Fantázie 2013 (jr)

 

NOTÁCIE

Andrej Hryc: Inventúra (B. H.)

Jurij Luščanski: Ruměnec broskví (Petrasco)

Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia (Fero Jablonovský)

Marek Vadas: Čierne na čiernom (Martin Benikovský)

RAK č. 12/2013

 

AUTORI ČÍSLA

 

DOSTALI SME

Knihy

Periodiká

 

Obsah ročníka XVIII – 2013 (T. H.)

 

Kresby: Laco Torma (s. 7, 13, 23, 25, 35, 38, 40, 43, 48, 50, 55, 1. a 3. strana obálky), archív autorov (s. 8, 14, 17, 22, 24) a internet (s. 26)