Ocenení v slovenskej literárnej Cene cien

26.05.2014 11:33

Ocenení v slovenskej literárnej Cene cien

 

Tlačová správa

(Slovenská literárna Cena cien za rok 2012)

 

 

          V 7. ročníku slovenskej literárnej Ceny cien, ktorú vyhlasuje, organizuje a garantuje Revue aktuálnej kultúry RAK a ktorú sponzorujú AXON PRO, s. r. o., a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., porota v zložení Vladimír Balla, Martin Boszorád, Marián Heveši, Braňo Hochel, Ivana Hostová, Fero Jablonovský, Martin Kočiš, Marek Mitka, Ján Litvák, Veronika Rácová, Derek Rebro a Jitka Rožňová vyberala z 23 nominovaných titulov[1] a v súlade so štatútom Ceny cien hlasovaním rozhodla takto: laureátkou Ceny cien za rok 2012 sa stala Andrea Bokníková za monografiu Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I – II (Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave) a korunnou princeznou Jana Beňová za prózu Preč, preč! (Marenčin PT). Čestné uznanie najúspešnejšiemu vydavateľstvu v doterajších ročníkoch Ceny cien (2006 – 2012) získal Koloman Kertész Bagala.  

          O slávnostnom vyhodnotení Ceny cien za rok 2012 vás budeme včas informovať.1. Pozri RAK č. 2/2014.