Otvorený list riaditeľovi RTVS Ing. Václavovi Mikovi

25.01.2015 17:54

Bratislava, 20. januára 2015Vážený pán riaditeľ,

Slovenská televízia prežila po roku 1989 hviezdne okamihy, časy poníženia aj pokusov vymaniť sa z otrockej závislosti od moci. Svojou sebadeštrukciou sa stala postupne nedôveryhodnou. Preto verejnosť po Vašom nástupe do funkcie riaditeľa RTVS prijala s pocitom zadosťučinenia Vaše kroky na obnovenie verejnoprávnej autority Slovenskej televízie.

Televízna relácia Pod lampou sa stala svojím dlhoročným zápasom o nezávislú a kvalitnú žurnalistiku vlajkovou loďou slobodnej diskusie so značným diváckym ohlasom. Drakonickú pokutu Rady pre vysielanie a retransmisiu by bolo možné chápať aj ako pokus zredukovať v demokratickej spoločnosti rámce slobodnej diskusie. Nevieme, aký nátlak Vás viedol k rozhodnutiu nepostaviť sa za reláciu vlastnej televízie, ale zbaviť sa jej. Je však zrejmé, že to nechcete urobiť otvorene a pomenovaním nátlaku, ktorý Vás k tomu vedie, ale alibisticky, skryto a nepriamo, lebo kroky likvidujúce reláciu vyvolávajú na verejnosti negatívne odozvy a pre Slovenskú televíziu znamenajú rapídnu stratu ťažko nadobudnutej povesti. Okrem toho Vám je jasné, že takýmto krokom sa zaraďujete medzi tých riaditeľov Slovenskej televízie, ktorí uprednostnili poslušnosť voči moci pred zodpovednosťou vlastného rozhodovania.

Toto všetko nemienime skúmať ani rozvádzať. Sme presvedčení, že je ešte stále čas, aby ste Váš postoj prehodnotili. Pokladáme však za svoju vnútornú povinnosť solidarizovať sa s divákmi, pre ktorých stelesňuje relácia Pod lampou slobodu a kvalitu verejnoprávnych médií na Slovensku a s tvorcami relácie, pre ktorých je slobodná výmena názorov dôležitejšia ako umývanie si rúk. Pokladáme za potrebné vyjadriť našu solidaritu, a vyjadriť ju verejne, lebo sa nechceme naším mlčaním zúčastňovať na tomto nátlaku.

Preto verejne vyjadrujeme zastaveniu relácie Pod lampou naše NIE!


Jozef Hašto, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Štrasser, Peter Zajac, Egon Gál, Tomáš Janovic, Anton Srholec, Anna Polcková, Daniel Pastirčák, Michal Kaščák, Fedor Gál, Ivan Štrpka, Stanislav Rakús, Gabriela Rakúsová, Dušan Dušek, Zuzana Bartošová, Ladislav Snopko, Robert Kirchhoff, Milena Prekopová, Lucia Piussi, Ľubo Stacho, Blaho Uhlár, Peter Paluda, Grigorij Mesežnikov, Richard Stanke, Vlado Michal, Péter Hunčík, Michal Patarák, Peter Križan, Vlado Hlavenka, Lucia Majková, Petr Nawka, Gustáv Matijek, Daniel Matej, Jozef Lupták, Ján Šuba, Jakub Kratochvíl, Vanda Tuchyňová, Danka Gažová, Anna Kratochvílová, Andrea Kovácsová, Ilona L. Juhasz, Jozsef Liszka, Alena Kolesárová, Dušana Slodka, Eva Kovačevičová, Ján Hacaj, Marcela Holodová, Timea Becková, Jozef Diabelko, Katarína Šimončicová, Kristína Križanová, Dušan Maňák, Katarína Porubčanská, Pavel Porubčanský, Ivan Turek, Ivan Leitman, Mária Leitmanová, Peter Fiabáne, Monika Končalová, Dana Menšíková, Martina Rodáková, Ľubica Reptišová, Vladimír Reptiš, Eva Diabelková, Irina Dulebová, Milica Malá, Peter Horák, Mário Manni, Ivan Šiller, František Féder, Rafael Tomáš Nevolnik, Alexander Kružlic, Alta Vášová, Mária Miklušičáková, Danka Pukancová, Ondrej Dostál, Juraj Petrovič, Alena Matijeková, Rastislav Šenkirik, Peter Augustín Hlavina, Marcel Zajac, Peter Gonda, Eva Polakovičová, Peter Žaloudek, Zuzana Bielčiková, Katarína Cibulková, Tomáš Cibulka, Juraj Bohyník, Peter Ničík, Juraj Bakoš, Gabriela Rozvadský Gugova, Ivan Kuhn, Tibor Takáč, Fero Fenič, Vladimír Palko, Miroslav Lettrich, Jozef Karvaš, Eva Cisárová-Mináriková, Igor Minárik, Jana Miklošková, Jana Vinterová, Jozef Hinca, Miro Pollak, Marek Nikolov, Mária Porazíková, Peter Jeseňák, Ľuboš Kubín, Jiří Veiss, Adam Komers, Josef Kovalčuk, Vladimír Just, Břetislav Rychlík, Miroslav Balaštík, Karel Steigerwald, Petr Minařík, Alžbeta Miklušičáková, Marek Adamov, Valéria Franklinová, Katarína Kleinová, Kamil Klein, Ingrid Jandová, Natália Kaščáková, Nina Bližnáková, Peter Bližnák, Martin Mlýnek, Václav Trojan, Eliška Wagnerová, Martin Vojtko, Marta Špániková, Bohuslav Beňo, Anna Piskáčiková, Tomáš Piskáček, Ľudmila Miklušičáková, Anton Pisár, Jaroslava Vydrová, Anton Vydra, Peter Múčka, Valerij Kupka, Tomáš Gažo, Oliver Solga, Tomáš Turner, Oľga Jarošová, Juraj Petráš, Peter Celec, Pavol Balgavý, Rudolf Bauer, Peter Sokol, Jozef Miklušičák, Jana Pavličková, Oľga Trčková, Anna Skarupová, René Bílik, František Féder, Vladimír Špánik, Romana Krasulová, Marcel Litavec, Vladimír Dolinay, Ján Máhrik, Ondrej Potančok, Peter Mačaj, Stanislava Buková, Branislav Bukový

 

Výzvu možno podporiť na https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=790926