Peter Juščák

14.08.2020 14:36

OBEC SPISOVATEĽOV SLOVENSKA v projekte Stretnutia v literárnych kluboch Hovoríme s prozaikom Petrom Juščákom,

Kežmarok 14.8.2020

PROJEKT PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA