Peter Juščák

29.08.2021 15:17

Čítanie z rukopisu, projekt Obce spisovateľov Slovenska. On line čítanie a diskusiu moderoval Igor Hochel.

Projekt podporil Fond na podporu umenia