Pozvánka

06.09.2022 11:34

Literatúra a literáti v treťom miléniu

 

 

Podujatie podporil Fond na podporu umenia

 

Obec spisovateľov Slovenska predkladá zaujímavý projekt  s názvom „Literatúra a literáti v treťom miléniu“. 

Oceňujeme, že po dlhšej dobe zo spisovateľskej organizácie prišiel popud na prípravu náročného podujatia. Zároveň je chvályhodné, že sa na ňom zúčastňujú ďalšie dve organizácie – Klub nezávislých spisovateľov a strešná organizácia – Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS). Tu treba poznamenať, že nové vedenie AOSS aj týmto projektom chce svoju inštitúciu postaviť na úroveň, ktorú v nedávnom období stratila. 

Zámer sústrediť slovenských spisovateľov aby predniesli svoje najnovšie práce a zároveň sa vyjadrili k literárnym, spoločenským, organizačným podmienkam v dnešnej situácii je pozoruhodný a chvályhodný. Projekt predpokladá významné stretnutie autorov a predkladatelia chcú vynaložiť veľké úsilie aby ho doviedli do zdarného konca. Možno očakávať že na verejnosť sa dostanú zaujímavé práce autorov, ale aj ich postrehy, úvahy, eseje, kritiky a slovenská kultúrna verejnosť bude môcť poznať literárnych tvorcov aj z tejto stránky.

Výstupy z projektu  budú nemenej dôležité aj pre formovanie vzťahov v spisovateľských organizáciách, aj smerom von, k štátnym orgánom a inštitúciám. Podobné stretnutie spisovateľov spojené s prezentáciami pre verejnosť u nás dlho nebolo. Samotný projekt je ambiciózny a môže byť začiatkom zaujímavých pohybov v literárnom prostredí. 

Podujatie sa uskutoční 27. až 29. októbra v Hornom Smokovci v Dome spisovateľov Timrava.