Prihlásenie sa k iniciatíve Kultúrny reparát

05.05.2018 14:55
Prihlásenie sa k iniciatíve Kultúrny reparát

 

Obec spisovateľov Slovenska, združujúca spisovateľov ctiacich si étos Novembra 1989, hodnoty demokracie, slobodu slova a slobodu tvorby sa prostredníctvom svojich členov verejne vyjadruje k udalostiam posledných týždňov po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. 

 

K iniciatíve Kultúrny reparát sa pripájame nielen prostredníctvom našich členov, ale aj ako organizácia združujúca spisovateľov žijúci na Slovensku aj v zahraničí. 

 

Sme vážne znepokojení súčasným stavom našej spoločnosti a najmä neochotou zodpovedných pristúpiť k ráznym krokom k návratu dôvery občanov v štátne inštitúcie. 

Rovnako aj nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková opäť verejne preukázala, že nespĺňa základné etické požiadavky na spravovanie takého úradu akým je ministerstvo kultúry. 

 

Máte našu plnú dôveru a podporu aj v ďalších krokoch na ozdravenie spoločnosti od korupcie, klientelizmu, straníckeho protekcionizmu, ktoré našu krajinu vrhli medzi málo dôveryhodné krajiny. 

 

 

Peter Juščák

predseda Obce spisovateľov Slovenska