Pripravované legislatívne zmeny v umeleckých fondoch.

05.08.2020 15:14

Pripravované legislatívne zmeny v umeleckých fondoch.

Literárny fond bol v minulosti niektorými spisovateľmi či povinnými prispievateľmi viackrát kritizovaný. Najčastejšia kritika zo strany prispievateľov do fondu  sa týkala  povinnosti odvádzať 2% zo všetkých literárnych a publicistických  honorárov. Dve percentá odvodu vnímajú kritici ako ďalšie  zdanenie tak či tak nízkych honorárov. Tento odvod podľa kritikov tvorí solidárnu zbierku na projekty Literárneho fondu a práve túto pomoc vnímajú ako principiálne zle nastavenú. Je viacero názorov, že pomoc pre spisovateľov je vecou kultúrnej politiky štátu a nemala by sa saturovať zbierkami medzi spisovateľmi a publicistami cez povinné odvody. Oproti týmto názorom, je časť najmä starších autorov s fungovaním Literárneho fondu spokojná.

Riaditeľ Literárneho fondu nám poslal list na vyjadrenie k navrhovaným legislatívnym zmenám týkajúcich sa práv umeleckých fondov. 

 

 

Dobrý deň,

v prílohe vám posielame na vedomie Predbežnú informáciu o pripravovanom zákone MK SR o reforme umeleckých fondov, ktorý je uverejnený na právnom a informačnom portáli Slov- Lex k pripomienkovaniu do 3.8.2020, link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/159. O iniciatíve MK SR sme sa dozvedeli z denníka SME, link: https://domov.sme.sk/c/22455040/ministerstvo-kultury-chce-zrusit-povinne-prispevky-do-umeleckych-fondov.html. Dovoľujeme si Vás požiadať o vyjadrenie Vášho stanoviska k pozastaveniu a následnému plánovanému zrušeniu povinných 2% odvodov do Literárneho fondu. Pozastavenie povinných 2% odvodov do Literárneho fondu do 31.12.2020 (viď Zákon 129/2020 z. z.) má už teraz negatívne dopady na všetkých tvorivých pracovníkov a výkonných umelcov, ktorí prichádzajú o možnosť uchádzať sa o existujúce podpory v takom rozsahu ako doteraz. Za podporu našej snahy o zachovanie Literárneho fondu vám vopred ďakujeme. Pripomienky k priloženej Predbežnej informácii je potrebné zaslať najneskôr do 3.8.2020 na email: susj@culture.gov.sk. Vaše prípadné reakcie zašlite, prosíme, aj nám na email: kenizova@litfond.sk.

S vďakou a pozdravom

JUDr. Ladislav Serdahély, riaditeľ