Projekt Obce spisovateľov Slovenska "Proti svojej vôli"

05.08.2014 15:26

Projekt Obce spisovateľov Slovenska

"Proti svojej vôli"

(naši občania v táboroch GULAG)

Projekt „Proti svojej vôli“ je určený študentom stredných a vysokých škôl, knižniciam a kultúrnym zariadeniam. Má za cieľ priblížiť verejnosti málo známu kapitolu slovenskej histórie akou je zavlečenie slovenských občanov do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze.  Odhady počtov zavlečených sa pohybujú od 10 do 15 tisíc dospelých osôb všetkých sociálnych skupín. Z pracovných táborov sa asi tretina občanov nikdy nevrátila. Tí, ktorí prežili a vrátili sa domov priniesli prvé tragické skúsenosti s komunistickým totalitným režimom. O svojich neblahých skúsenostiach však museli mlčať až do roku 1989.Viac o projekte v rubrike: cms.obecspisovatelov.webnode.cz/kalendar-akcii/projekt-proti-svojej-voli/

Bližšie informácie pre záujemcov: 

tel: 0905 234 2940905 234 294

Mail: p.juscak@gmail.com

Projekt podporil

__________________________________________________________________________________________________________________________________