Projekt - Sme si rovní, nie rovnakí

10.12.2016 20:30

Projekt - Sme si rovní, nie rovnakí

V júni sme sa zúčastnili na projekte pre deti národnostných menšín - Sme si rovní, nie rovnakí. Stretnutia s deťmi základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ukrajinským, nemeckým a s deťmi z rómskej základnej školy mali za cieľ podnietiť tvorbu detí z národnostných menšín. Mali by sa zamýšľať nad témami odlišnosti a rovnakosti. Polovicu júna sme  trávili s deťmi a ak sme ich o niečo obohatili, potom je dôvod na spokojnosť. V každom prípade sme boli obohatení aj my - deti sú skvelým zdrojom inšpirácie. 

Za organizátorov sa deťom prihovárali Judita Gogová a Miro Polák. Za spisovateľov to boli Toňa Revajová a Peter Juščák. Najlepšie práce sú už redigované a pripravené na vydanie. Ukázalo sa, že venovať sa deťom je nezmazateľná investícia, ktorá sa zaručene zúročí - vďaka týchto detí bola vážnym svedectvom. 

Peter Juščák

 

Záverečné čítanie svojich prác v škole s maďarským jazykom 

Skvelý učiteľ Gabriel Glovacký. Na svojich rómskych žiakov nedá dopustiť.

 

 

Spisovateľka  pre deti Toňa Revajová a Judita Gogová