Proti svojej vôli

25.06.2015 20:01

25. júna 2015

Prednáška a beseda na Gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave  na tému História vzniku pracovných táborov GULAG. Prednášal autor projektu, prozaik a publicista Peter Juščák.