Soňa Gyarfášová

12.04.2021 14:45

Publicistka Soňa Gyarfášová rozpráva o zbieraní osudov ľudí postihnutých dvomi totalitami. Približuje svoju dlhoročnú prácu pri zbere oral history a pri spracovávaní príbehov do knižnej podoby. Moderuje Peter Juščák

PROJEKT PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA