Stretnutia v literárnych kluboch, Košice 14.9.2022

14.09.2022 19:19

Stretnutia v literárnych kluboch, Košice 14.9.2022

 

Obec spisovateľov Slovenska a rómske združenie Paľikerav pripravili stretnutie s rómskymi začínajúcimi básnikmi a prozaikmi. Stretnutie bolo v košickom klube Výmenník Brigádnická. Rómskym žiakom so záujmom o literárnu tvorbu sa venuje vedúca združenia Renáta Pankevičová. Jej úsilie priviesť mladých rómskych žiakov a študentov k literatúre a k vlastným literárnym prejavom je hodné ocenenia. Venuje sa predovšetkým deťom z okolia Košíc a Prešova, ale dosah združenia aj do vzdialených oblastí Slovenska. O tvorbe pre deti so začínajúcimi autormi rozprávala autorka mnohých kníh pre deti Toňa Revajová. Pripomenula svoje skúsenosti s najmladšími čitateľmi a uviedla ich ako nekonečný zdroj nápadov a námetov. Prozaik Peter Juščák hovoril o tom ako sa príbeh zo života dostáva do literatúry a o tom, kedy sa môže hociktorý príbeh zmeniť na umeleckú výpoveď. Spomenul na stretnutia s rómskymi deťmi v košickej základnej škole Nad jazerom a na pozoruhodné emotívne práce žiakov tamojšej školy. Stretnutie s rómskymi začínajúcimi autormi bolo povzbudivé pre všetkých účastníkov.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia