Vyhlásenie Obce spisovateľov Slovenska

07.01.2015 20:51

My, spisovatelia, združení v Obci spisovateľov Slovenska vyslovujeme hlboké rozhorčenie nad teroristickým útokom v Paríži, ktorý sa odohral dnes siedmeho januára 2015 a vyžiadal si dvanásť životov nevinných ľudí. Konštatujeme, že násilie voči novinárom, publicistom, redaktorom za ich verejné novinárske prejavy predstavujú útok na  všetkých občanov a sú namierené voči každému prejavu slobody.Útok na redakciu Charlie Hebdo považujeme za útok aj na naše presvedčenie, že sloboda prejavu patrí medzi najväčšie hodnoty demokratickej spoločnosti. Preto tento vražedný útok považujeme za barbarský čin. Vyslovujeme sústrasť pozostalým rodinám, čitateľom časopisu Charlie Hebdo a všetkým slobodomyseľným občanom Francúzska. Veríme, že tento teroristický čin bude vyšetrený a jeho páchatelia postavení pred súd. 

Peter Juščák

predseda Obce spisovateľov Slovenska