Vyhlásenie vydavateľov

03.03.2015 08:42

My, dolupodpísaní vydavatelia, vyjadrujeme silné znepokojenie z aktuálneho vývoja na slovenskom knižnom trhu. Zmeny pomerov, ktoré nastali v najväčšej knižnej sieti Panta Rhei v posledných mesiacoch, sú dôvodom na veľké obavy o jeho ďalšie fungovanie.

Postupné ovládnutie siete kníhkupectiev Panta Rhei, najväčšieho slovenského vydavateľstva Ikar a najväčšej knižnej distribúcie Ikar finančnou skupinou J&T, ako aj kroky, ktoré začali tieto spoločnosti podnikať, vnímame ako snahu o ovládnutie a monopolizáciu slovenského knižného trhu.

Postupy, ktoré pri tomto procese Panta Rhei používa, nepovažujeme za korektné a poctivé, pretože vnášajú do knižného trhu aroganciu a nekalé praktiky. Príkladom sú podľa nášho názoru návrhy neprimeraných a pre vydavateľov výrazne nevýhodných obchodných a rabatových podmienok, návrhy o výhradnom dodávaní našich kníh prostredníctvom distribúcie Ikar alebo nedávno medializovaná situácia v pripravovanom nákupnom centre City Arena Trnava, kde Panta Rhei pri snahe získať obchodný priestor prekročila hranice etického správania voči konkurencii.

Uvedomujeme si, že práca s knižkami je v mnohom podnikanie ako každé iné. No knihy zároveň považujeme za mimoriadne dôležitú kultúrnu a vzdelávaciu súčasť spoločnosti, ktorá sa nedá vždy vyčísliť v tabuľkách a peniazoch. Prístup, ktorý sa Panta Rhei snaží presadiť, môže dospieť k citeľnému zúženiu ponuky knižných titulov, obmedzeniu činnosti niektorých vydavateľstiev a útlmu najmä v oblasti okrajových žánrov, ktoré prinášajú aj inú ako čisto komerčnú literatúru.

Nemyslíme si, že by bolo dobré, aby slovenský knižný trh ovládol jeden distribútor, ktorý bude môcť následne z pozície sily diktovať podmienky vydavateľom na jednej strane a kníhkupcom na strane druhej. Domnievame sa, že jedinou schodnou cestou pre fungujúci knižný trh na Slovensku je cesta vzájomného rešpektu, dialógu a spolupráce na zásadách obojstrannej výhodnosti.

Preto vyzývame Panta Rhei na prehodnotenie svojich krokov z uplynulých mesiacov voči svojim obchodným partnerom, vydavateľom i voči svojej konkurencii a návrat k praktikám, vďaka ktorým sa sieť Panta Rhei stala v minulých rokoch lídrom i inšpirátorom pre partnerov aj konkurenciu a vďaka ktorým sa významne zaslúžila o zvýšenie kultúry predaja kníh na Slovensku.

 • Matej Ďurišin, Vydavateľstvo Aktuell
 • Vladimír Michal, Vydavateľstvo Artforum
 • Ivan Harman, Vydavateľstvo Artis Omnis
 • Iveta Černuchová, Vydavateľstvo Citadella
 • Daniel Kollár, Vydavateľstvo Dajama
 • Veronika Adamčíková, Vydavateľstvo Didaktis
 • Nataša Ďuričová, Vydavateľstvo Dixit
 • Zdenko Štefkovič, Vydavateľstvo Eastone Books
 • Martin Plch, Vydavateľstvo Európa
 • Eva Urbaníková, Vydavateľstvo EvitaPress
 • Barbora Hazuchová, Vydavateľstvo Fortuna Libri
 • Aňa Ostrihoňová, Vydavateľstvo Inaque
 • László Szigeti, Vydavateľstvo Kalligram
 • Koloman Kertész, Vydavateľstvo KK Bagala
 • Albert Marenčin, Vydavateľstvo Marenčin PT
 • Jaroslav Jankovič, Vydavateľstvo Matys
 • Branislav Kocian, Vydavateľstvo Motýľ
 • Ján Gregor, Vydavateľstvo Premedia
 • Emília Jankovitsová, Vydavateľstvo Príroda
 • Jana Dandelová, Vydavateľstvo Raabe
 • Juraj Heger, Vydavateľstvo Slovart
 • Matúš Mládek, Vydavateľstvo Tatran
 • Miroslav Dobrucký, Vydavateľstvo Timy Partners
 • Federika Homolková, Vydavateľstvo W PRESS