Vyšiel Romboid č. 2/2014

14.03.2014 10:46

Vyšiel Romboid č. 2/2014

 

Druhé tohtoročné číslo literárneho časopisu Romboid prináša profilový rozhovor s prekladateľkou a dlhoročnou šéfredaktorkou časopisu Revue svetovej literatúry Jarmilou Samcovou. Leitmotívom rozhovoru je radosť a pôžitok z prekladateľskej práce. Dvaja kritici, Ján Gavura a Lucia Biznárová, píšu o novej zbierke poetky Kataríny Kucbelovej Vie, čo urobí. Číslo prináša aj prekladové prózy od srbskej autorky Jeleny Lengoldovej a francúzskeho prozaika Philippa Claudela. Nad večnou témou vzťahu peňazí a umeleckej slobody sa na príklade nedávnej kauzy umeleckej skupiny Kassaboys a Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 zamýšľa Michal Rohal. Andrej Gogora píše v rubrike Parter o premenlivej verejnej mienke v prípade plánovanej prestavby či zbúrania modernistickej budovy obchodného domu Prior na Kamennom námestí v Bratislave. V novej rubrike Moje miesto nás mladá prozaička Anna Strachan zavedie do sliezkeho mesta Zabrze. A jazykovedkyňa Júlia Vrábľová v rubrike Úklady jazyka tvrdí, že zákon o povinnom prechyľovaní slovenských ženských priezvisk má svoje veľké slabiny. Prečo? Odpoveď nájdete v Romboide č. 2/2014.