Vyšiel Romboid č. 3/2014

14.04.2014 08:15

 

Úvodné strany aktuálneho čísla Romboidu patria prozaikovi Petrovi Karpinskému, časopis publikuje jeho novú poviedku Pach octu a prináša aj rozhovor s týmto autorom, úspešným aj v oblasti tvorby pre deti.

Literárnokritické Konfrontácie prinášajú dve recenzie na novú knihu Svetlany Žuchovej Obrazy zo života M.

Úryvok z knihy ukrajinského „akcionistu“ Alexandra Volodarského Chémia je príkladom politicky angažovaného a kritického mladého ukrajinského umenia.

Dve podoby mladej českej literatúry zase reprezentujú autori Marie Iljašenko a Michal Špína. Nad problematikou firemného sponzoringu kultúry uvažuje v rubrike Vidím teoretička umenia Lenka Kukurová.

 Časopis tiež prináša rozhovor so známym slovenských výtvarníkom Petrom Rónaiom pri príležitosti jeho veľkej autorskej výstavy v košickej kunsthalle.