Vyšiel Romboid č. 8

30.10.2014 12:56

obálka Romboid 8_2014
/ obsah / Romboid 8 / 2014 / ročník XLIX

trh márnosti
(poézia)
Nóra Ružičková

/ rozhovor /
Život v tvorivej partnerskej spolupráci
rozhovor s prekladateľkou Nadeždou Čepanovou

/ konfrontácie /
Jana Bodnárová: Z periférií
Periférne videnie (inside out/outside in)
Ján Gavura
umelkyňa. je. účastná
Ľubica Schmarcová

Nové básne
Igor Hochel

Altaluna
(poviedka)
Vanda Rozenbergová

Iesebella
(poviedka)
Jozef Palaščák

Poézia samoty a rieky
(esej o poézii R. Juroleka)
Rado Kovács

SNP slávime v xenofóbnej spoločnosti
(esej)
Ivan Jurica

/ moje miesto /
Kráľovstvo z maličkostí
Juraj Briškár

/ 3 otázky pre /
 Petru Hanákovú, kurátorku SNG o výstave SNP. Nepovinná výstava v košickej Kunsthalle

/ parter /
Bratislava je párty Viedeň?
Radoslav Augustín

/ vidím /
Trampoty s umením
Norbert Lacko

/ pan(o)ptikum /

/ recenzie /
Menej sa čudovať, stále žasnúť
Pavel Vilikovský: Prvá a posledná láska
Marta Součková

Jednoduchá, až no 
Tomáš Repčiak: Zo života Karčiho Vešeľaka
Igor Hochel

Spirituálny odvar
Peter Prokopec: Nullae
Michal Rehúš

Xxxxx
Eva Tomkuliaková: Sie Forma
Dominik Želinský

Autor, subjekt, narácia: vyslovené s francúzskym prízvukom
Marek Debnár: Medzi myšlienkou a obrazom
Pavol Markovič

Cisár je nahý!
Jiří Koten: Jak se fikce dělá slovy (Pragmatické aspekty vyprávění)
Jana Pácalová

/ úklady jazyka /
Novotvary ako soľ vývinu jazyka
Pavel Branko

/ rozhľadňa Mareka Debnára /
O trvaní a momentoch

/ NEmimochodom Mariána Hatalu /

Naháči na barikádach a vo vládeVyšiel Romboid