Vyšlo nové číslo - RAK

26.05.2014 10:40

Obsah

 

Pozdný otec… …Mily Haugovej

Agda Bavi Pain: Chemokracia

Peter Pišťanek: Do školy

Péter Rácz: Susedný dom, Piatok, Krátky film et al. (preložila Jitka Rožňová)

 

EXCERPTÁ (Miro Zumrík)

 

Miroslav Búran: Chalupa, Ukrytá, Slepota et al.

 

RECENZIE

Marek Mitka: Dobre rozvikla(teľ)ná teória (J. Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia)

Ľudovít Petraško: Snívať cudzí sen (J. Bodnárová: Z periférií)

Daniel Kováčik: Všetko je inak (M. Vadas: Čierne na čiernom)

Magdaléna Kramárová: Vykúzlim z teba človeka… (S. Márai: Mágia)

Róbert Katkiň: Netranslatológia, nesúčasnosť (L. Vajdová (ed.): Present State of Translation Studies in Slovakia)

Matej Masaryk: Tak trochu zbytočná nahota (J. B. Kladivo: Nahá)

Eva Dědečková: Nikdy nekončiaci flashback (S. Grof: Kosmická hra)

 

UDALOSTI

Za Věrou Chytilovou (2. február 1929 – 12. marec 2014)

Dakedy v roku 1986 sme sa… (Peter Pišťanek)

Jak jsme se s Věrou během těch čtyř... (Jiří Menzel)

Písať o Věre Chytilovej ako o významnej režisérke… (Jaroslav Hochel)

Dopátrať sa, ako to presne bolo… (Braňo Hochel)

Nominácie na cenu Anasoft litera 2014 (jr)

 

NOTÁCIE

Miroslav Brück: Žmurknutie z večnosti (braq)

Ransom Riggs: Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej (Petrasco)

RAK č. 3/2014

 

AUTORI ČÍSLA

 

DOSTALI SME

Knihy

Periodiká

 

Kresby: Janka Kolláriková (s. 6, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 60, 61, 63, 1. a 3. strana obálky)

Foto: archív autorov (s. 7, 17, 34) a internet (s. 30)