Vyšlo nové číslo RAKa

18.09.2014 08:59

Obsah

 

Pozdný otec… …Ivana Čičmanca

Martin Kočiš: pretlak, spätná väzba, podozrenie z nespokojnosti

Alek Popov: Small woman (preložil Marek Mitka)

Marián Milčák: Hra s hadmi

Samuel Taylor Coleridge: Epitaf bez náhrobku, Polnočný mráz (preložila Beáta Takáčová)

 

EXCERPTÁ (B. H.)

 

Simonetta Greggio: Anjelský priesmyk (preložila Vladimíra Komorovská)

Braňo Hochel: Mimobežky

Dušan Šutarík: Jasnozrivá ryba, Zánik jednej samoty, Leto

Fero Jablonovský: Podslinky

Ladislav Šimon: Franz Kafka a čo s ním?

 

RECENZIE

Daniel Kováčik: „Veď to už nebolo písanie, len také výlevy..., hahahá!“ (L. Piussi: Život je krátky)

Stanislava Sivčová: Dejepis do vrecka (P. Krištúfek: Dom hluchého)

Magdaléna Kramárová Eden, Krita juga a ako prinútil Jupiter ľudí pracovať (M. Hlatký: Zlatý vek)

Matej Masaryk: Nedorobená záležitosť (J. Juráňová: Nevybavená záležitosť)

Ivana Hostová: Všetko, čo ste kedy chceli nečítať o koláčoch, hlavách a rúrach (J. Pácalová: Všetko o mojej matke)

Lenka Šafranová: O super knihách pre 9+ až ∞ (T. Revajová: Johanka v Zapadáčiku, Zlom väz, Johanka!)

Ľudovít Petraško: V tušení budúcich strát (V. Nabokov: Pamäť, prehovor)

Pavol Sucharek: Písanie na margo kultúry (J. Fujak: Margonálie)

 

UDALOSTI

Cena cien za rok 2012 (jr)

Cena Literárneho fondu 2013 (jr)

Cena Ivana Kraska 2013 (jr)

Cena Imre Madácha 2013 (jr)

Cena Ivana Franka za rok 2013 (jr)

Cena Alexandra Pavloviča za roky 2012 – 2013 (jr)

Ceny ministra kultúry za rok 2013 (jr)

 

NOTÁCIE

Stanislav Nurko: Osem rokov v gulagoch (Petrasco)

RAK č. 6/2014

 

AUTORI ČÍSLA

 

Menný register 6. ročníka RAK-a (2001) (zostavil M. Z.)

 

Kresby: Žiaci Základnej umeleckej školy na Exnárovej ulici v Bratislave

Foto: archív autorov (s. 10, 24, 47, 49, 51, 52) a internet (s. 14, 30, 37)