Výzva na vydanie publikácií

30.04.2018 10:34

 

 

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU vyhlasuje po minuloročnom pozitívnom ohlase ďalšie kolo výziev na vydanie publikácií. Základnou podmienkou je populárne spracovaný obsah diela korešpondujúci s niektorou z vyhlásených tém. Diela, ktoré budú prihlásené formou žiadosti o vydanie publikácie do 31. augusta 2018, posúdi komisia vydavateľstva a po splnení všetkých podmienok, vyplývajúcich z pravidiel výzvy, majú šancu na vydanie. Aktuálne vyhlásené témy sú:

  1. Korene technického vzdelávania na Slovensku
  2. Slovenská ľudová tvorivosť (remeslá, technológie, využívanie prírodných materiálov)
  3. Zaujímavé slovenské technické diela
  4. Chémia okolo nás

Podrobnejšie informácie o výzvach a formuláre žiadostí o vydanie pôvodných publikácií na uvedené témy sú k dispozícii na stránke www.vydavatelstvo.stuba.sk v priečinku VÝZVY.

 

Ak ste sa nenašli v uvedených témach, no máte spracované niečo iné spojené s vedou, technikou, Slovenskom či inšpiratívnymi vedomosťami, ozvite sa nám tiež a nájdeme cestu ako vašu knihu vydať.