Wolkrova Polianka 2018

05.01.2019 15:13

Wolkrova Polianka 

29. decembra 2018 v Poprade

 

 

Dňa 29. 12. 2018 sa konalo v Poprade slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže  Wolkrova Polianka 2018. 

Program celého podujatia začal cestou súťažiacich, predsedu AOSS Erika Markoviča a spoluorganizátoriek do Wolkrovej Polianky s cieľom uctiť si pamiatku Jiřího Wolkra – k jazierku s jeho pamätníkom.

 

S organizáciou celého podujatia nám veľmi výdatne pomohli predovšetkým členky Popradského literárneho klubu - Mirizmá Kirkov a Lenka Fábryová, dodali akcii okrem pozitívnej  atmosféry aj esprit a eleganciu. Po návrate do Popradu sa konal rozborový seminár poézie ocenených súťažiacich. Erik Markovič podal krátke charakteristiky prác všetkých zúčastnených autorov, ktoré vypracoval Erik Ondrejička v spolupráci s hodnoteniami ďalšieho z členov poroty – Jána Tazberíka. Erik Markovič podal svoje analýzy básní ocenených najlepších autoriek a autorov,  medzi jeho vstupmi sa rozvinuli debaty o poézii. Veľmi prínosnými boli rozbory básni spolu s priamymi otázkami autorom, ktorými sa podieľal na diskusiách Peter Karpinský, v danej oblasti ako azda jeden z najpovolanejších, keďže je dlhoročným členom viacerých súťaží a literatúru i prednáša na univerzite  Do debát sa postupne zapojili aj Ján Milčák, Peter a Marián Milčákovci. Peter Milčák poskytol svoj pohľad na to, ktoré z básní by spĺňali jeho kritéria na prípadné už i knižné publikovanie v budúcnosti.

 

Hosťom podujatia bol prozaik Peter Juščák, v zaujímavom dialógu, ktorý s ním viedla Lenka Fábryová, prestavil svoje knihy ...a nezabudni na labute a Balkán blues. Jeho diela z výrazným morálnym posolstvom aktuálnym pre súčasnosť sa stretli s  pozitívnym prijatím u publika. Ďalej sa rozvinula najprv debata medzi Jánom Milčákom a Petrom Karpinským, ktorej nechýbal okrem múdrosti pohľadu Jána Milčáka ani vtip a humor. Marián Milčák čítal zo svojej novej a práve vydanej zbierky Teserakt, Peter Milčák čítal zo svojej zbierky Brum  a predstavil najnovšie knihy vydavateľstva Modrý Peter.

 

Potom pristúpili  k odovzdávaniu cien, ktoré moderovala Mirizmá Kirkov:

 

Porota v zložení: Ján Tazberík, Erik Ondrejička, Erik Markovič (predseda) rozhodla takto:

WP 2018 – celkové záverečné hodnotenie - po zrátaní bodov všetkých porotcov:

1. miesto Adam Kollár 
2. miesto Magdaléna Martišková 
3. miesto Daniela Lysá 
4. miesto Katarína Melcherová 
5.-6. miesto Andrea Bajnóczyová 
5.-6 . miesto Anna Semková 
7.-8. miesto Kristián Lazarčík
7.-8. miesto Klaudia Rybovičová
9. miesto Ivana Bučková 
10. miesto Patrik Májovský 
11. miesto Emma Tomková

 

Oceneným srdečne blahoželáme.

Záver podujatia sa niesol v znamení hudby, na podujatí zúčastneným a i poslucháčom  a početnému literárnemu publiku zahrala  gitaristka Michaela Regecová.

Za pomoc a podporu ďakujeme  Litfondu a FPU.

 

                                                                                                          Erik Markovič