Obec spisovateľov Slovenska
udeľuje
Cenu OSS
za rok 2016
 
Andrei Gregušovej  
za román pre mladých čitateľov 
 
Nina 
tanec v zajatí dymu 
 
 
 
 

 

Cena Obce spisovateľov Slovenska za rok 2015

 Ján Štrasser, za knihu rozhovorov s prozaičkou Altou Vášovou

Sledoslov

Bratislava, 9. 12. 2016

 
 
 
 
 
 

Cena Obce spisovateľov Slovenska za rok 2014, Peter Juščák za román ...a nezabudni na labute! 

Bratislava, 18.11.2015

 

Peter Juščák a Toňa Revajová 

 

 

Cena AOSS - Peter Juščák za román ...a nezabudni na labute!

Bratislava, 18.11.2015

 

Jozef Heriban, Peter Juščák, Marián Hatala

 

 

28.  mája 2015  získal Ján Štrasser Cenu Jána Hollého za preklad knihy Vladimira Sorokina, Telúrsko. Každoročne ju udaľuje Literárny fond. Blahoželáme.