Rada Obce spisovateľov Slovenska  

 
Marián Hatala
Peter Juščák
Márius Kopcsay
Toňa Revajová
 
 
 

Predseda 

 
Peter Juščák