... ...

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

16.02.2022 09:22
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska - AOSS - vznikla v roku 1990 na popud vtedajšieho Ministerstva kultúry SR. Jej úlohou bolo zastrešovať vzniknuté spisovateľské organizácie vo vzťahoch s ministerstvom. AOSS sa postupne pretvorila na správcu majetku a poskytovateľa administratívneho...

Prečo spolok samotárov?

20.05.2014 20:00
Spisovateľ je celkom nepochybne samotársky tvor s malým zmyslom pre združovanie a spolčovanie. Už teda zo samotnej spisovateľskej podstaty sú združenia spisovateľov paradoxnými spoločenstvami. Spoločenstvo samotárov – akokoľvek odhodlané k činu – bude sa len ťažko nabíjať zmysluplnou...