Literatúra a literáti v treťom miléniu

Dokumentácia

06.12.2022 11:50
Zábery z konferencie      Podujatie sa uskutočnilo s podporou Fondu na podporu umenia   Konferencia sa konala sa v dňoch 27 až 29.10.2022 v zariadení Slovenského literárneho fondu v Hornom Smokovci.  Na konferencii boli vydavateľ, básnik a pedagóg, Peter Milčák, vydavateľ,...

Konferencia

06.11.2022 11:40
Podujatie podporil Fond na podporu umenia Konferencia    Konala sa v dňoch 27 až 29.10.2022 v zariadení Slovenského literárneho fondu v Hornom Smokovci. Pôvodný zámer projektu pripraviť veľkú konferenciu s masívnou účasťou spisovateľov sme boli nútení prispôsobiť podmienkam podpory a...

Pozvánka

06.09.2022 11:34
Literatúra a literáti v treťom miléniu     Podujatie podporil Fond na podporu umenia   Obec spisovateľov Slovenska predkladá zaujímavý projekt  s názvom „Literatúra a literáti v treťom miléniu“.  Oceňujeme, že po dlhšej dobe zo spisovateľskej...