Verejné vyhlásenia

Členovia Obce spisovateľov Slovenska sú si vedomí váhy slobody a slobody slova a vyjadrovania zvlášť. Preto reagujeme na spoločenské podnety, kde pociťujeme ohrozenie práve tohto základného atribútu dekoratickej spoločnosti.