Rok 2018

 
Obec spisovateľov Slovenska, združujúca spisovateľov ctiacich si étos Novembra 1989, hodnoty demokracie, slobodu slova a tvorby sa prostredníctvom svojich členov verejne vyjadruje k udalostiam posledných týždňov po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. 
 
K iniciatíve Kultúrny reparát sa pripájame nielen prostredníctvom našich členov, ale aj ako organizácia združujúca spisovateľov žijúci na Slovensku aj v zahraničí. 
 
Sme vážne znepokojení súčasným stavom našej spoločnosti a najmä neochotou zodpovedných pristúpiť k ráznym krokom k návratu dôvery občanov v štátne inštitúcie. 
Rovnako aj nová ministerka kultúry Ľubica Laššáková opäť verejne preukázala, že nespĺňa základné etické požiadavky na spravovanie takého úradu akým je ministerstvo kultúry. 
 
Máte našu plnú dôveru a podporu aj v ďalších krokoch na ozdravenie spoločnosti od korupcie, klientelizmu, straníckeho protekcionizmu, ktoré našu krajinu vrhli medzi málo dôveryhodné krajiny. 
 
 
Peter Juščák
predseda Obce spisovateľov Slovenska