Rok 2008

Obec spisovateľov Slovenska bola v roku 2008 iniciátorom a spoločným signatárom nasledujúceho vyhlásenia
 

Vyhlásenie Rady Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska

 

21. augusta uplynie štyridsať rokov od vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. Týmto bezprecedentným zásahom do suverenity spoločného štátu Čechov a Slovákov boli pošliapané nádeje občanov na demokratizáciu spoločnosti.  Vstupom vojsk  sa spustil proces tzv. normalizácie, ktorej dôsledkom bolo obmedzenie politického, ekonomického a kultúrneho života vo všetkých prejavoch. Tzv. normalizácia zasiahla do života tisícov jednotlivcov a ich rodín, spustila proces prenasledovania za názory, vytvorila skupinu druhotriednych občanov i nedobrovoľných vyhnancov z vlasti. Zničenie úsilia o premenu spoločnosti prinieslo dlhodobý úpadok nielen v ekonomike, ale najmä v morálke a duchovnom živote. Medzi obeťami bolo aj mnoho spisovateľov, umelcov a intelektuálov.

21. august je mementom nielen pre spisovateľov, ale pre všetkých občanov ctiacich si slobodu vlastnú i slobodu iných. Majme na pamäti, že pri každom pokuse obmedziť slobodu čo len jedného človeka, ide o pokus obmedziť slobodu všetkým. 

Rada Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska vyslovuje presvedčenie,  že treba prehovoriť vždy keď sa deje krivda, keď sa obmedzuje sloboda. Dejinná skúsenosť nás presviedča, že nepostačuje len vnútorný nesúhlas s neprávosťou. Zároveň sme svedkami, že takmer na štyridsiate výročie okupácie Československa došlo k použitiu hrubej sily voči Gruzínsku. Poučení vlastnou skúsenosťou konštatujeme, že každé zlo, každé násilie je potrebné pomenovať pravým menom  v čase jeho zrodu. Pred štyridsiatimi rokmi sme poznali aroganciu cudzej moci vo vlastnej krajine. Sme presvedčení,  ako mnohí z nás v uliciach miest v  pamätnom roku 1968 –  že zápas o slobodu a suverenitu nesmie ustať ani na okamih.

 

Predseda AOSS Igor Hochel, podpredseda Peter Juščák, členovia Rady, Jozef Leikert, Mária Bátorová, Gabriel Csanda, Milan Resutík, Ivan Jackanin

 

Bratislava, august 2008