Rok 2011

Obec spisovateľov Slovenska

K úmrtiu Václava Havla

 

Obec spisovateľov Slovenska so zármutkom prijala správu o smrti spisovateľa, dramatika, politika a prezidenta Československej a Českej republiky, Václava Havla.

Václav Havel pre členov Obce ostáva symbolom odvážnej občianskej angažovanosti, dramatickej i esejistickej tvorby naplnenej humanizmom a vierou v dobro človeka, a politiky s nenapodobiteľným étosom.

Občan a človek Václav Havel si za svoju životnú cestu vybral aktívne hľadanie pravdy uprostred spoločnosti s inštitucionalizovanou lžou a násilím. Jeho pôsobenie v disidentskom hnutí, najmä v Charte 77 bolo pre mnohých občanov Československa zdrojom viery a nádeje na život v slobodnej spoločnosti. Tvorba dramatika Havla je hľadaním identity človeka v odľudštenej spoločnosti a zároveň zápasom človeka o jeho dôstojné postavenie v siločiarach moci a násilia. 

Václav Havel sa svojim dielom stal uznávanou osobnosťou na celom svete. Členovia Obce spisovateľov Slovenska vyhlasujú, že autor i človek Václav Havel ostáva medzi nami prostredníctvom celého svojho diela. Veríme, že ostane zdrojom ľudskej múdrosti, občianskej statočnosti a politickej umiernenosti aj pre ďalšie generácie.

 

Česť jeho pamiatke

 

Za Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák

 

Bratislava 18.12.2011