Rok 2015

 

 

Vyhlásenie Obce spisovateľov Slovenska

 

Obec spisovateľov Slovenska vyjadruje svoju solidaritu s Denníkom N, ktorému členovia vlády odmietli poskytovať elementárne informácie o činnosti štátnych orgánov. Pripomíname, že každé médium v slobodnej krajine je tlmočníkom názorov časti občanov a vláda spolu s jej orgánmi je povinná znášať aj názory inak zmýšľajúcich skupín. Trestať médium za jeho postoje a názory zámerným neinformovaním o konaní štátnych orgánov vnímame ako obmedzenie práva na informácie, ktoré patrí medzi základné práva v každej civilizovanej spoločnosti.

 

Obec spisovateľov Slovenska

Peter Juščák

Predseda

 

Bratislava 12.5.2015